Hoppa till huvudinnehåll
24 jun 2014
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbankens Miljökonto fördelar ca 70 000 euro till utvalda miljöprojekt

Mottagarna av miljökontomedel för första halvåret 2014 är nu utvalda. Ålandsbanken mottog femtio ansökningar om projektbidrag, vilket är nytt rekord. Utgående från dessa ansökningar har följande projekt erhållit medel från Ålandsbankens miljökonto:
  • Stiftelsen Centrum Balticum får 33 000 euro för det fortsatta arbetet med Östersjöutmaningen som under 2014-2018 ska producera nya konkreta åtgärder som gynnar Östersjön.
  • Förbundet Ålands Sjödagar r.f. mottar 12 928 euro för olika aktiviteter i samarbete med åländska miljöaktörer.
  • Lounaispaikka-nätverkets-Apps4Finland får 9 750 euro för en tävling om utveckling av mobiltelefonappar och idéer med syftet att förbättra tillståndet i Östersjön.
  • EMIL r.f. erhåller 6 850 euro för en energimässa på Åland hösten 2014 där man fortsätter att utbilda byggbranschen inom ett hållbart och energieffektivt byggande.
  • Pargas 4H får 4 500 euro för att utveckla ett koncept inom miljöuppfostran som bland annat innefattar en äventyrlig miljöbana. Banan lär ut miljötänk både i teori och i praktik. Konceptet kan sedan spridas till andra organisationer.
  • Ostrobothnia Australis r.f erhåller 1 600 euro för ett restaureringsprojekt på Mickelsörarna i Österbotten för att återställa naturen. Området hör till UNESCO:s världsnaturarv.
Salla-Maria Lauttamäki från Stiftelsen Centrum Balticum är Östersjöutmaningens koordinator i Åbo och representerar mottagaren av den största donationen. Hon berättar att under Östersjöutmaningens första år 2007-2013 anslöt sig cirka 200 organisationer till nätverket och man lyckades förverkliga många konkreta projekt allt från att få till stånd en professur i miljöekonomi till byggandet av latrintömningsanläggningar för fritidsbåtar. Under den nya verksamhetsperioden 2014-2018 kommer man att fortsätta med internationaliseringen och samarbetet inom vattenskydd samt med det professionella kunskapsutbytet, framför allt med svenska miljöorganisationer. Detta möjliggörs nu med finansieringen från Ålandsbanken.
Medlen till dessa donationer kommer av att Ålandsbanken genom Miljökontot har förbundit sig till att årligen donera en summa som motsvarar 0,2 procent av den totala behållningen på alla Miljökonton till ändamål som gynnar miljön. Kontots popularitet har glädjande gjort att summan ökat årligen och inför höstens utdelningsomgång kommer det åter att finnas betydande medel att fördela. Mer information om Miljökontot och ansökan om Miljöbonus finns att läsa på Ålandsbankens webbsida. Ansök via vår webbsida www.alandsbanken.fi senast 30 september.
Tilläggsinformation
Peter Wiklöf, verkställande direktör Ålandsbanken Abp, tfn 0204 29 011
Salla-Maria Lauttamäki, koordinator för Östersjöutmaningen, Centrum Balticum, tfn 040 556 5426