Hoppa till huvudinnehåll
16 jul 2015
Pressmeddelanden

Östersjön behöver bra idéer och bra idéer behöver kapital

Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken engagera andra företag att dra sitt strå till stacken för en friskare Östersjö. Det kan göras både finansiellt och med företagens kunskap. Viktigast är att stimulera bra idéer för att ta hand om Östersjön och att se till att idéerna även får möjlighet att genomföras. Genom samarbete med flera partners är Ålandsbanken övertygad om att det går att säkerställa båda.

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelser till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Alla arter lever på den yttersta gränsen av sin tålighet i Östersjöns brackvattenhav. Det i sig är dessvärre inget nytt. Det som krävs däremot, utöver det pågående arbetet, är nytänkande och möjligheter för nya lösningar att genomföras.

”- Vi vill göra det enklare för små projekt att ”hoppa på tåget” och gemensamt arbeta både effektivt och kraftfullt för nya idéer och befintliga initiativ med syfte att värna om Östersjön. Vi vill agera som en förebild för andra aktörer runtom Östersjön och påminna människor om att vi tillsammans kan genomföra goda idéer och åstadkomma vad som krävs för att situationen ska förbättras. Med Östersjöprojektet bjuder vi in andra som också vill hjälpa till.”, säger Anne-Maria Salonius, direktör för Ålandsbanken, Affärsområdet Finland.

Östersjöprojektet ger nu privatpersoner, organisationer, skolor eller arbetsplatser en möjlighet att ansöka om stöd, både vad gäller finansiering och kunskap, för projekt som bidrar till ett renare och friskare Östersjön. På http://www.balticproject.org/about?locale=sv kan man läsa mer om hur man ansöker om stöd för projekt. För tillfället finns det 330 000 euro att dela ut till olika projekt. Man kan ansöka om medlen till slutet av september.

Ålandsbanken har sedan 1997 erbjudit sina kunder möjligheten att stöda en hållbar utveckling genom att spara. Banken donerar varje år en summa som motsvarar 0,2 % av de deponerade medlen på bankens samtliga Miljökonton till olika miljöprojekt. Sedan år 1998 har det donerats sammanlagt över 1 200 000 euro.

”- Visst kan en bank bidra till en bättre miljö, det kan alla, men vi är långt ifrån färdiga. Vi har flera idéer för hur vi ska kunna bidra mer. Att förverkliga dessa idéer kräver samarbete mellan flera olika aktörer. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.”, fortsätter Anne-Maria Salonius.

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius, direktör Affärsområdet Finland

Tel. 040 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi