Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2022

Ordinarie bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2022 kl. 13.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl.12.00.

Bolagsstämmoprotokoll

Anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag


Årsredovisning 2021


Ersättningsrapport 2021


Mirel Leino-Haltia - Curriculum vitae

Fullmakt

Fullmakt med röstningsanvisning

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens webbsidor på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet senast tre veckor före bolagsstämman.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast söndagen den 20 februari 2022 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet PB 3
AX-22101 Mariehamn