Hoppa till huvudinnehåll

Anders Å Karlsson, född 1959

Ålandsbanken - Anders a karlsson s

Meritförteckning, sammandrag

Utbildning

- Studier vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, 1980-81
- Merkonom, Ålands Handelsläroverk, 1978

Arbetserfarenhet

Chips Abp
- Ekonomidirektör och vice VD, 1987 - 2009

Plasto Ab
- Ekonomichef, 1983 - 1987

Övriga uppdrag

Ålands Skogsindustrier Ab,
- Styrelsemedlem, 2015 -

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
- Styrelsemedlem, 2011 - 2017

Ålands Penningautomatförening (PAF)
- Styrelsemedlem, 2010 - 2018

Ålands Bygg Ab
- Styrelsemedlem, 2010 -

Ålands Bygg Fastighets Ab
- Styrelsemedlem, 2010 -

Ålands Centralandelslag
- Styrelsemedlem, 2010 - 2016

Ålands Skogsägarförbund Andelslag
- Styrelsemedlem, 2010 - 2015

Ab Skogen
- Styrelsemedlem, 2010 - 2016

Chips Abp
- Styrelsemedlem, 2005 - 2009

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab
- Styrelsemedlem, 1990 - 2003

GRM-revisor i olika företag, 1987 - 2003