Hoppa till huvudinnehåll

Mirel Leino-Haltia, född1971

Ålandsbanken - Mirel leino haltia s

Meritförteckning, sammandrag

Utbildning

- Ekonomie doktor, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, 2004
- Ekonomie magister, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, 1999
- CFA (Chartered Financial Analyst), 2005

Arbetserfarenhet

- Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto-universitetet 2019 -
- Partner, PwC Finland 2009-2018
- Olika positioner, PwC Finland 2000-2009

Övriga uppdrag

Sitowise Oyj
- Styrelsemedlem 2021 -
- Ordförande för revisionskommitté, 2022 -

Teleste Oyj
- Styrelsemedlem och ordförande för revisionskommitté, 2020 -

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag
- Styrelsemedlem, 2019 -

Euroclear Finland Oy
- Styrelsemedlem och ordförande för revisionskommitté, 2018 -

Nixu Certification Oy
- Styrelsemedlem, 2022 -

Indufor Oy
- Styrelseordförande, 2019 -

Boardman Oy
- Styrelsemedlem, 2022 -
- Styrelseordförande, 2023 -

Finlands Revisorer rf
- Styrelsemedlem, 2021 -