Hoppa till huvudinnehåll

E-faktura förenklar faktureringen

Ålandsbankens e-faktura gör det möjligt för företag att skicka och ta emot elektroniska fakturor, och för privatpersoner att ta emot e-fakturor.

Med e-faktura slipper du utskrifts-, kuverterings- och postningskostnader när du fakturerar. När du faktureras får du fakturan direkt in i reskontrasystemet. En bekväm, miljövänlig och långsiktig lösning som alla vinner på.

E-fakturan är som en vanlig faktura, fast i elektronisk form. Den förmedlas via bankerna på samma sätt som en betalning. E-fakturan följer Finvoice-standard som har tagits fram gemensamt av de finländska bankerna.

Om ditt företag vill sända e-fakturor behöver du ett faktureringsprogram som stöder Finvoice-standard. E-fakturorna skickas sedan till banken med hjälp av bankförbindelseprogrammet.

Företaget som tar emot e-fakturan hämtar den från banken med hjälp av sitt bankförbindelseprogram. Fakturamottagaren tar in fakturan i sitt ekonomiprogram, där den behandlas som vanligt. I vissa reskontraprogram går det att bearbeta fakturan, låta den cirkulera inom företaget, godkänna den, kontera och arkivera fakturan.

Så här kommer ditt företag igång

  • Kontrollera att ditt program kan skapa och sända e-fakturor enligt Finvoice-standard.

  • Gör ett avtal med Ålandsbanken om e-faktura-tjänsten.

  • Be att få mottagarnas e-fakturaadresser och förmedlarkoder.

För att ta emot en e-faktura:

  • Kontrollera att ditt program stöder hämtning och hantering av e-fakturor.

  • Gör ett avtal med Ålandsbanken om e-faktura-tjänsten.

  • Ge din e-fakturaadress och förmedlarkod till fakturerarna. Adressen och förmedlarkoden hittar du i e-faktura-avtalet.