Hoppa till huvudinnehåll

Aktiesparkonto

Vill du ha ett alternativ till långsiktigt sparande och är intresserad av aktier? Välkommen att öppna ett aktiesparkonto i Ålandsbanken. Hos oss kan du även koppla diskretionär förvaltning till ditt aktiesparkonto och låta oss ta hand om förvaltningen.
Koncern ASK lansering 2444

Spara i aktier utan omedelbara skattekonsekvenser

Aktiesparkonto är ett konto inom vilket du kan handla med finska och utländska börsnoterade aktier – utan omedelbara skattekonsekvenser. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel från kontot. När du sålt aktier eller fått dividender kan du spara avkastningen på aktiesparkontot och sedan omplacera den – på så sätt kan du över tid få fördelar av ränta på ränta-effekten.

För den långsiktiga spararen

Aktiesparkontot är ett alternativ för alla privatpersoner som är intresserade av aktiesparande – och främst för dig som vill spara långsiktigt och uppdatera din portfölj med jämna mellanrum. Genom att omplacera vinster och dividender inom kontot får du möjlighet att dra nytta av ränta på ränta-effekten på lång sikt – även små besparingar kan med tiden växa till stora belopp om de placeras med omsorg.

Du kan endast ha ett aktiesparkonto åt gången, och kan således inte ha ett aktiesparkonto i flera banker samtidigt. Du kan dock flytta över ett existerande aktiesparkonto till Ålandsbanken utan skattekonsekvenser. Som förälder kan du också öppna ett aktiesparkonto till dina barn – det lämpar sig bra för långsiktigt sparande till barn.

Hur mycket pengar kan jag sätta in på aktiesparkontot?

Till aktiesparkontot för du över en valfri summa pengar i den takt du vill – eller allt på en gång. Du kan maximalt föra över 100 000 euro till kontot som du sedan kan placera i aktier. Gränsen på 100 000 euro gäller endast det insatta kapitalet – värdet på placeringarna kan över tid både överstiga och understiga den maximala gränsen.

Via aktiesparkontot kan du endast placera i börsnoterade aktier – du kan inte köpa fonder, ETF:er eller andra börsnoterade produkter, och inte heller föra över tidigare köpta aktieinnehav.

Vinster och dividender beskattas vid uttag av medel

Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel från aktiesparkontot. Förhållandet mellan det insatta kapitalet och det totala värdet av aktiesparkontot avgör hur stor del av uttaget som anses vara avkastning. Avkastningen beskattas enligt kapitalinkomstskatten, som för närvarande är 30 procent. Om dina kapitalinkomster för året överstiger 30 000 euro är skatten 34 procent på den överskjutande delen.

Dividender och ränta på aktiesparkontot beskattas inte separat, utan som en del av den totala avkastningen. För dividender från utländska aktier betalar du i regel källskatt i landet där aktien emitterats. Utanför aktiesparkontot är dividender skattepliktiga endast till 85 procent. Eventuella förluster kan du dra av i beskattningen endast om du avslutar kontot, det vill säga om du säljer alla innehav och tar ut alla medel från aktiesparkontot.

Vill du låta oss ta hand om förvaltningen?

Som Premium- eller Private Bankingkund kan du även koppla diskretionär förvaltning till kontot. Det innebär att vi tar hand om hanteringen och uppföljningen av aktieplaceringarna. Våra professionella aktieförvaltare följer och analyserar marknaden kontinuerligt och gör allokeringsbeslut i portföljen utifrån rådande marknadsläge. Den diskretionära förvaltningen är ämnad för portföljer med minst 50 000€ och upp till 100 000€ i investerat belopp.

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Värdet på en investering, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.