Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämmor

Nedan finns en fil med information om bolagsstämmor för börsnoterade bolag inom EES. I filen ser du bland annat när bolag som du äger aktier i har bolagsstämma. Därtill innehåller filen information om anmälnings- och röstningsfrister.

För att få hjälp med anmälan och röstning i utländska börsnoterade bolag inom EES ber vi dig att kontakta din kundansvariga. Priserna ser du nedan.

För anmälan och röstning i finska börsnoterade bolag som du har direktägda aktier i, vänligen besök respektive bolags webbplats.

Pris per anmälan: 50,00 €