Aktiefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Europa Aktie
EUR
32.46
0.93%
-2.35%
-4.89%
-6.13%
6
23.10.2020

Europa Aktie är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. Genom branschallokering och företagsval strävar fonden efter att hitta bra men undervärderade bolag. I ett normalläge har fonden minst 90 % av sina tillgångar placerade i aktier.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Norden Aktie
EUR
125.54
3.58%
5.25%
13.28%
5.85%
6
23.10.2020

Ålandsbanken Norden startade i februari 2015 och fondens koncept bygger på en tidigare framgångsrik process för aktieförvaltning. Med fonden får man en blandning av starka bolagsnamn som verkar både lokalt i Norden men även är verksamma på den internationella arenan. Det är en aktivt förvaltad fond som vågar sticka ut. När vi har en övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i portföljen jämfört mot fondens index.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Global Aktie
EUR
12.86
4.21%
3.71%
3.29%
16.91%
6
23.10.2020

Global Aktie är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i aktier. Fonden erbjuder ett effektivt sätt att diversifiera placeringar på olika marknader. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning dra nytta av konjunkturerna i olika länders ekonomier och branscher.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Nordic Ecolabel
www.nordic-ecolabel.org

Svanen
https://www.svanen.se
Ålandsbanken Global Aktie


Förvaltare: FIM Kapitalförvaltning

Uppdaterat
Nordiska Småbolag
EUR
136.86
3.07%
7.47%
6
23.10.2020

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument i små och medelstora nordiska kvalitetsbolag. Fonden förvaltas aktivt (dvs. inte indexorienterat). Fondens investeringar riktas huvudsakligen till aktier i finansiellt stabila bolag med en stabil affärsverksamhet, god lönsamhet och god potential för resultatutveckling.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Kapitalförvaltningsfonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Premium 50
EUR
29.75
1.64%
2.13%
3.73%
4.06%
4
23.10.2020

Premium 50 är en balanserad kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Premium 30
EUR
27.99
1.34%
2.08%
1.52%
1.34%
4
23.10.2020

Premium 30 är en försiktig kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 70 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 30 % i aktier.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Räntefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Euro High Yield
EUR
43.10
0.68%
2.72%
-6.00%
-1.49%
3
23.10.2020

Ålandsbanken Euro High Yield är en räntefond som placerar i euronominerade företagsobligationer inom High Yield-segmentet (d.v.s. obligationer med högre avkastningspotential men samtidigt också med högre risk emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden placerar enligt en ”bond picking”-strategi, som går ut på ett aktivt val av obligationer. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Euro Bond
EUR
34.26
0.41%
1.48%
-0.87%
0.76%
2
23.10.2020

Ålandsbanken Euro Bond är en medellång räntefond som placerar i europeiska räntebärande värdepapper enligt en ”bond picking”-strategi, d.v.s. med aktiva val av obligationer. Fonden placerar både i stats- och företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument. Fonden har normalt en genomsnittlig duration på 1–3 år.

Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden sjätte året i rad: Läs pressmeddelandet här.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Green Bond ESG
EUR
102.68
0.57%
1.91%
-1.70%
2
23.10.2020

Ålandsbanken Green Bond ESG är en obligationsfond som investerar i gröna obligationer och företagsobligationer emitterade av företag med de bästa hållbarhetsbetygen. Fonden strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning av hållbara ränteplaceringar till sina investerare.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Nordic Ecolabel
www.nordic-ecolabel.org

Svanen
https://www.svanen.se
Ålandsbanken Green Bond ESG


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Kort Företagsränta
EUR
26.22
0.23%
1.79%
-0.61%
0.15%
1
23.10.2020

Ålandsbanken Kort Företagsränta är en kort räntefond som placerar i europeiska räntebärande värdepapper enligt en ”bond picking”-strategi, d.v.s. med aktiva val av obligationer.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Övriga fonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Bostadsfonden A
EUR
137.46
 
1.40%
4.28%
12.81%
2
30.09.2020

Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond placerar i nya, mindre hyresbostäder i tillväxtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden består dels av avkastningen från hyresverksamheten och dels av bostädernas eventuella värdeuppgång. Fonden kommer årligen att betala ut 75 % av nettoresultatet från uthyrningsverksamheten och av realiserade försäljningsvinster.

Förvaltningsteamet bakom fonden består av Stefan Wiklund och Antti Valkama. Antti har bland annat 4 års erfarenhet av förvaltning av en portfölj på 8 000 bostäder. Stefan har tidigare jobbat som VD på Arcada Nova och har över 10 års erfarenhet av bolags- och fastighetsjuridik.

Se en film var vi berättar mera om Bostadsfonden (på finska)

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Bostadsfonden C
EUR
144.72
 
1.55%
4.98%
15.16%
2
30.09.2020

Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond placerar i nya, mindre hyresbostäder i tillväxtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden består dels av avkastningen från hyresverksamheten och dels av bostädernas eventuella värdeuppgång. Fonden kommer årligen att betala ut 75 % av nettoresultatet från uthyrningsverksamheten och av realiserade försäljningsvinster.

Se en film var vi berättar mera om Bostadsfonden (på finska)

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Tomtfonden B
EUR
118.75
 
1.41%
4.24%
12.96%
2
31.08.2020

Fonden placerar i bostadstomter för uthyrning. Tomterna hyrs ut åt byggföretag och bostadsaktiebolag. Hyrestagarna uppför bostadshus på tomterna. Hyresavtalen för tomterna är långsiktiga och omfattar normalt 30 år, men kan vara upp till 60 år. Fonden investerar i tillväxtregioner i Finland, med en välfungerande fastighetsmarknad.

Fondandelar kan tecknas och inlösas den sista bankdagen i varje tertial (d.v.s. sista bankdagen i december, april och augusti).

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Tomtfonden A
EUR
105.32
 
1.42%
4.25%
12.96%
2
31.08.2020

Fonden placerar i bostadstomter för uthyrning. Tomterna hyrs ut åt byggföretag och bostadsaktiebolag. Hyrestagarna uppför bostadshus på tomterna. Hyresavtalen för tomterna är långsiktiga och omfattar normalt 30 år, men kan vara upp till 60 år. Fonden investerar i tillväxtregioner i Finland, med en välfungerande fastighetsmarknad.
Fondandelar kan tecknas och inlösas den sista bankdagen i varje tertial (d.v.s. sista bankdagen i december, april och augusti).

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Notera att investering i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Detta kan även intressera dig