Hoppa till huvudinnehåll

Green Bond ESG

Riskklass

3/7

1 mån

3.32%

3 mån

0.00%

Hållbarhet

8

Ålandsbanken Green Bond ESG är en obligationsfond som investerar i gröna obligationer och företagsobligationer emitterade av företag med de bästa hållbarhetsbetygen. Fonden strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning av hållbara ränteplaceringar till sina investerare.

Ålandsbanken Green Bond ESG är en Svanenmärkt fond som främjar miljörelaterade egenskaper i enlighet med Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”). Fondens investeringsprocess omfattar förutom Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar även ytterligare specifika hållbarhetskrav, i enlighet med Svanenmärkningens kriterier för miljömärkning av fonder. Fonden har som målsättning att alltid investera en tredjedel av sina medel i gröna obligationer verifierade av tredje part. Du hittar mer information om fondens hållbarhetsrelaterade egenskaper i prospektet. Du kan även läsa mer om Svanen-miljömärkningen via länkarna nedan.

Nordic Ecolabel
www.nordic-ecolabel.org

Svanen
https://www.svanen.se
Ålandsbanken Green Bond ESG

Hållbarhet

Miljömärkning

Svanen

Licensnummer

3101 0027

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

Jyri Suonpää

Jyri Suonpää

Portföljförvaltare

jyri.suonpaa@alandsbanken.fi
Jarkko Toivonen

Jarkko Toivonen

Portföljförvaltare

jarkko.toivonen@alandsbanken.fi
Pontus Soramäki

Pontus Soramäki

Portföljförvaltare

pontus.soramaki@alandsbanken.fi

Basfakta

Fondnamn

Green Bond ESG

Jämförelseindex

-

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Jyri Suonpää

Jarkko Toivonen

Pontus Soramäki

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI4000387386

Startdatum

22.5.2019

Minimiteckning

B: 50 EUR, C: 1 000 000 EUR, S: 0 SEK

Förvaltnings- och förvaringsavgift

B, S: 0,70 % p.a., C: 0,35 % p.a.

Teckningsavgift

0 %

Inlösenavgift

Maximalt 1,00 %

Fondhandel

Dagligen

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Fondens målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att begränsa klimatförändringen. Fonden investerar enbart i sådan elproduktion som använder sig av förnybara energikällor, och fondens verksamhet följer praxis för god förvaltningssed.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.