Hoppa till huvudinnehåll

Vindkraft D

Riskklass

6/7

6 mån

0.40%

Hållbarhet

9

Målsättningen med fondens verksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde genom att investera fondens tillgångar i vindkraftsparker i Finland och övriga Norden. En del av fondens tillgångar placeras därtill i likvida investeringsobjekt för att bibehålla fondens likviditet på en god nivå.

Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond är en fond med hållbar investering som mål i enlighet med Artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”). Fondens målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att begränsa klimatförändringen. Fondens investeringsprocess omfattas även av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar. Du kan läsa mer om investeringar i vindkraft samt om fondens hållbarhetsrelaterade egenskaper i fondprospektet.

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
6 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

Juha Känkänen

Juha Känkänen

Portföljförvaltare

juha.kankanen@alandsbanken.fi
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

Portföljförvaltare

jimmy.forsman@alandsbanken.fi

Basfakta

Fondnamn

Vindkraft D

Jämförelseindex

-

Kategori

Vindkraft

Ansvarig förvaltare

Juha Känkänen

Jimmy Forsman

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI4000452511

Startdatum

31.12.2020

Minimiteckning

A och B: 10 000 EUR, C och D: 1 000 000 EUR, S: 100 000 SEK, T: 10 000 000 SEK

Förvaltnings- och förvaringsavgift

A, B, S: 1,65 % p.a., C, D, T: 1,15 % p.a.

Teckningsavgift

2,00 %

Inlösenavgift

Beroende på investeringstid, se stadgar

Fondhandel

Sista bankdagen varje kalenderhalvår (sista bankdagen i juni och december)

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.