Hoppa till huvudinnehåll

Valutaderivat

Valutaderivat är komplicerade finansiella instrument som används för att hantera valutakursrisken vid framtida valutaflöden. I de produktspecifika faktabladen nedan finns en allmän beskrivning av produkterna, en beskrivning av de risker som förknippas med produkterna samt olika resultatscenarier som produkterna kan tänkas ha vid olika utfall. Vänligen kontakta din kundrådgivare som kan hjälpa dig välja det optimala derivatalternativet för den aktuella situationen.