21 jan 2019
Finland

Åbokontoret expanderar

Alandsbanken Private Banking Åbo

Åbo är ett växande och intressant marknadsområde, där man förväntar sig speciellt mycket av fastighetsmarknadernas utveckling. Ålandsbankens Åbokontor erbjuder sina kunder mångsidiga banktjänster och en helhetslösning för förmögenhetsförvaltning.

Ny energi till Åbokontoret

Ålandsbankens Åbokontor grundades 1992 som det första bankkontoret för dagliga bankärenden på fastlandet. Kontorsverksamheten inriktade sig till en början på bostadslån. År 2007 flyttade affärsverksamheten till nya lokaler på Eriksgatan 17.

Numera fördelas utrymmet, beläget i andra våningen, mellan Private- och Premium Banking -tjänster samt säljstöd. Pargaskontoret, som öppnades 1995, är även en del av Ålandsbankens banktjänster i Åboregionen.

– Vi vill betjäna Åboregionens kunder personligen, nu och i framtiden, berättar Timo Lithén, biträdande chef för Private Banking-tjänsterna.

Företagandet i Åbo och strukturförändringen
Det pågår en ovanligt stark positiv strukturförändring i Åboregionen. Företagens omsättning och arbetskraften har ökat i den privata sektorn.

– Åbo som ekonomisk region har en enorm potential. En stor del av kunderna i Åbokontoret är företagare och arbetsmarknaden har också en betoning på företagare, berättar Lithén.

I Åboregionen finns det cirka 20 000 företag och 130 000 arbetsplatser. Åbo med omnejd är ett piggt tillväxtcentrum i Östersjöregionen. En mångsidig näringslivsstruktur, växande företag, högklassigt utbud av utbildning, kultur och service samt en vacker skärgård ökar Åbos dragningskraft.

Åbos marknadsutblick
Som Finlands första huvudstad har Åbo alltid haft en viktig roll som porten mot väster. Åbo hamn har tack vare sitt läge en viktig position i utrikeshandeln. Nästan fyra miljoner resenärer färdas årligen via Åbo.

Åbo är ett av Finlands viktigaste produktionscentrum av tillverkningsindustri och sjöfartsindustrins kärnområde. Förutom sjöfartsindustri satsar man stort på läkemedelsindustri, hälsoteknologi, cirkulär ekonomi och turism. Produktionen växer starkt och tillväxtutsikterna sträcker sig ända till 2020-talet. Både sjöfarts- och läkemedelsindustrins tillväxt har medfört ett lyft även för andra branscher, speciellt byggindustrin.

Bostadshandeln har blivit allt livligare i Åboregionen, och det är där prissättningen för hela landets fastighetsmarknader sker. Staden har en stor fastighetsinvesteringsmarknad, som styrs av de lokala experterna. Branschen har fått många nya aktörer och området intresserar investerarna.

– På investeringsmarknaderna är det bra att ha lokalkännedom och -kunskap. Medarbetarna i Åbokontoret är lokala experter sedan många år tillbaka. Verksamhetsmodellerna i Åbokontoret är väldigt lika modellerna på Ålandsbankens andra kontor, begrundar Lithén.

Förra året steg de skuldfria priserna av aktielägenheter i Åbo med 8,2 procent enligt Statistikcentralen. Bostadens läge har blivit allt viktigare. Köparna vill speciellt ha lägenheter i centrum, och är också redo att betala för dem. Bostadsmarknaden främjas dessutom av den stora mängden höghus som byggs.

Private Banking i Åbo
Ålandsbankens Åbokontor erbjuder kunderna mångsidiga Private Banking-tjänster. Kärnan i Private Banking är finansiell planering. Ålandsbanken skiljer sig från de traditionella förmögenhetsförvaltarna i att även erbjuda sina kunder finansiering vid behov.

Private Banking säkerställer att förmögenheten placeras lönsamt och skatteeffektivt. Kunden får ett eget team av specialister inom förmögenhetsförvaltning, finansiering och juridik. Finansiell planering täcker exempelvis investerings- och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridisk rådgivning samt försäkringslösningar.

Investeringsverksamheten i Ålandsbanken grundar sig på erfarenhet och förmågan att hitta nya lösningar. Eftersom investeringsbehoven varierar enligt målsättningar och livssituation, har varje kund i Ålandsbanken en egen Private Banker och en gemensamt fastställd strategi. Portföljförvaltningen kan överlåtas delvis eller helt till Ålandsbankens specialister.

En ny början
– Ålandsbanken ser ett behov i Åboregionen och satsar på Private Banking-verksamheten. Två nya personer med över 20 års erfarenhet i branschen och bra nätverk ska utveckla tjänsten till att ännu bättre motsvara kundernas behov. Ålandsbanken vill vara en ledande aktör inom Private Banking i Åbo, planerar biträdande chef Lithén.

Kontoret förstärktes på sensommaren med tre nya medarbetare


Jenni Söderholm, Premium Banker
Jag har varit kund i Ålandsbanken i flera år. Ända sedan början har jag uppskattat hur smidigt banken skött alla mina ärenden, samt hur banken fått mig att känna mig som en viktig kund. Därtill delar jag bankens engagemang för miljön och speciellt för Östersjön. Det känns som om jag har hittat ett företag som passar mig. I mitt jobb får jag förena mina egna värderingar samt mitt intresse för bankbranschen och speciellt för placeringsmarknaden. Jag har 10 års erfarenhet från olika roller inom indrivningsbranschen, allt från kundservice till juridisk indrivning.


Enes Bečić, Senior Private Banker
Min resa till Ålandsbanken har varit ovanlig, intressant och fylld med mängder av erfarenheter. Jag är utbildad molekylbiolog men hamnade trots det inom försäljningsuppdrag hos placerings- och försäkringsbolag. När jag insåg att försäljningsarbete i verkligheten är kundbetjäning, stannade jag kvar på den vägen. Jag har jobbat som kundrådgivare, förman, bankir, försäljningschef och kontorschef. Jag lyssnar väldigt noggrant och föreslår kunden enbart det som hen behöver. Jag strävar alltid efter att hitta enkla och tydliga lösningar.


Jennica Heikius, Senior Private Banker
Jag har en lång och mångsidig karriär inom finansbranschen. De senaste 10 åren har jag jobbat med placeringar, både som bankir och senast som gruppchef. Jag fascineras av att Ålandsbanken är en liten och smidig organisation, det starka och gröna sociala ansvaret, möjligheterna att påverka samt speciellt tiden med kunderna; jag har tillåtelse att lyssna, vara närvarande och hjälpa till mångsidigt. Det mest givande i mitt jobb är att hitta en gemensam våglängd med varje kund samt känna av ett gediget samarbete.

Ålandsbanken Åbo

Eriksgatan 17 C, våning 2, 20100 Åbo
Tel: +358 (0)204 293 100
abo@alandsbanken.fi
Öppettider: Mån–fre 10.00–16.30

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2018 (publicerad 21.01.2019)
Text: Tarja Vilén / Foto: Jetro Stavén

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!