15 maj 2018
Finland

Bankens hållbarhetsarbete

Hallbarhetsarbete

Sedan Östersjökortet släpptes har journalister världen över skrivit om kortet och Östersjöprojektet. Men låt oss glömma Östersjökortet för en stund. I stället ska vi syna bankens övriga hållbarhetsarbete i sömmarna.

Ålandsbanken har i sin senaste årsredovisning valt att lyfta fram fyra fokusområden: Ansvarsfulla investeringar, Ansvarsfull kreditgivning, Socialt ansvar och Miljöansvar. Vad innebär dessa områden och vad gömmer sig bakom varje rubrik? Mycket. Så låt oss fokusera på de frågor som Ålandsbankens kunder lyfter fram. – Det är tydligt att hållbarhet blir allt viktigare för våra kunder. Det ser vi på att frågorna som ställs har blivit mycket mer insiktsfulla. Till exempel har frågor om miljön utökats till ett intresse för hur vårt hållbarhetsarbete hänger ihop med en större helhet, säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Det är en trend som välkomnas av Monica Mickos, förvaltningsdirektör på banken.

– Moroten för oss blir att vi måste leva som vi lär. Det finns inte utrymme för läpparnas bekännelse. Varken internt eller i våra samtal med kunder och samarbetspartner.

Rynkar någon på näsan?

En av utmaningarna i allt hållbarhetsarbete som ett företag bedriver är hur omvärlden tolkar insatserna. – Vi vill gärna berätta om vårt arbete men vi vill inte framstå som högfärdigt felfria, för det är vi inte. Vi lär oss hela tiden. Vår fördel i jämförelse med storbolag är ändå att vi kan vara snabbfotade när vi ska ändra på vårt sätt att arbeta, säger Peter Wiklöf. Om vi börjar med att göra ett par nedslag i årsredovisningen ser vi att banken lyckats sänka koncernens pappersförbrukning rejält. Till exempel i Finland var målet en minskning med 5 procent men saldot blev 18,2 procent.

– I den siffran ingår också material som vi postar till våra kunder. Att minskningen blev så pass stor beror på att vi oftare ställer oss frågan Behöver vi verkligen skicka ut det här pappret? Jag tycker att vi har lyckats komma ifrån pappersutskicken allt mer och jag har en känsla av att varken vi eller våra kunder saknar dem, säger Monica Mickos.  Med tanke på att Ålandsbanken är verksam i Finland, på Åland och i Sverige är det en bedrift att man lyckats minska antalet resor för de anställda. Resorna med färja och tåg blev fler medan flygresorna minskade rejält, hela 15 procent.

– Riktningen är rätt men vår väg framåt kantas av knepiga frågetecken. Varje resa är en avvägningsfråga. Är det till exempel rimligt att en anställd med små barn hemma ska välja en natt ombord på färja före flyg? Den logiska följdfrågan blir om man kan ersätta resan med en videokonferens istället. Till all lycka har tekniken tagit rejäla kliv framåt så de virtuella mötena blir allt fler, säger Monica Mickos.

Från egen bakgård till global arena

Redan 1997 fattade bankens styrelse ett viktigt miljöbeslut. Man beslöt att skapa Miljökontot. Och under åren har det engagemang som startade på gräsrotsnivå formaliserats och blivit en av hörnstenarna i bankens strategi. Initiativet till Miljökontot togs faktiskt av vaktmästaren Sven-Åke Löfström, en av bankens trotjänare. – Det fungerade överraskande länge att jobba informellt med hållbarhet. Men i takt med att världen förändrades och banken växte blev våra insatser alltför ryckiga, säger Monica Mickos. Men under 2015 föll pusselbitarna på plats, i september antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling. I samma tider fattade bankens ledningsgrupp beslut om en struktur för att stöda det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Sedan blev det dags att kavla upp ärmarna. Först sållade man ut de fyra fokusområden som kändes mest relevanta för banken, alltså Ansvarsfulla investeringar,  Ansvarsfull kreditgivning, Socialt ansvar och Miljöansvar. Av de fyra områdena koncentrerade man sig under 2016 på miljöansvar, närmare bestämt kategorierna Rent vatten och sanitet, Hållbar konsumtion och produktion, Hav och marina resurser samt socialt ansvar-kategorierna Hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Nästa etapp i början av 2017 blev Ansvarsfulla investeringar och Ansvarsfull kreditgivning. Som rubriknamnen avslöjar så är det ganska avancerade helheter men jag tycker vi har tagit stora steg framåt i år, säger Monica Mickos.

Självkritisk och uppmärksam

I motsats till ansvarsfulla investeringar och krediter är arbetet kring det sociala ansvaret mer påtagligt för oss lekmän. Bankens enkla metod är att titta självkritiskt på sig själv och uppmärksamt på omvärlden. – Vi vill vara en sund arbetsplats med ett högt engagemang hos våra medarbetare och vi ska ha låg personalomsättning. Det är en tydlig och mätbar ambition. Jag tror att ansträngningarna vi lägger ner på det arbetet får vi tillbaka i form av nöjda kunder och att vi blir förstahandsvalet för de bästa talangerna, säger Peter Wiklöf.

Gentemot världen runt banken handlar det sociala ansvaret bland annat om att aktivt motverka penningtvätt och annan brottslighet. I det arbetet får man hjälp av finansbranschens många standarder och regler.

Men för det absolut viktigaste arbetet finns inga regelböcker att följa:

Vi ska vårda varje kundrelation och försäkra oss om att vi har goda kunskaper om deras bankaffärer. Det är nog det bästa sättet att ta sitt ansvar, säger Peter Wiklöf.

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2017 (publicerad 20.12.2017)

Text: Joakim Enegren

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!