18 aug 2020
Finland

Förebygg oväntade händelser i framtiden

Landsbanken jurister finansiell planering 2020

– Vår önskan är att alla ska veta hur just deras juridiska status ser ut. Vi ser till kundens bästa och hjälper dem med att få sina juridiska dokument i skick. Det säger kundjuristerna som jobbar med juridisk rådgivning för privatpersoner gällande familje- och arvsrättsliga frågor.

Se över din juridiska status i dag!

Juristerna kan hjälpa till med både privat- och bolagsrättsliga ärenden. På privata sidan kan det handla om allt från äktenskapsförord, testamenten och intressebevakningsfullmakter till att upprätta bouppteckningar och skriva köpebrev. De bolagsrättsliga frågorna kan exempelvis gälla bolagsbildning, aktieägaravtal och generationsväxlingar.

Livet är händelserikt och det enda man egentligen kan vara säker på är att saker och ting kommer att förändras. Oavsett om man blir sambo eller gifter sig, får barn, köper bostad eller startar ett företag så kommer de beslut man fattar att få juridiska konsekvenser. Samma gäller när familjesituationen ändras, en anhörig går bort eller när man vill lämna över sitt bolag till nästa generation.

– Vi tycker att det är viktigt att våra kunder känner till sin juridiska status under alla skeden i livet. Om man vet förutsättningarna kan man göra ett aktivt val och själv bestämma om man vill ändra på resultatet.

”Om man vet förutsättningarna kan man göra ett aktivt val.”

Kundjuristerna jobbar med helhetslösningar, så kallad finansiell planering. Med finansiell planering avses en helhetsgenomgång av ekonomin, innefattande placerings- och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridik samt placeringsförsäkringsalternativ. En viktig del av kundernas förmögenhetsplanering är att beakta beskattningen och familjejuridiken. Inom familjejuridiken får kunderna hjälp med att se över sin situation och se till att alla viktiga handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakter är i sin ordning.

Bankens försäkringslösningar kan tillföra olika fördelar till placerandet och kunderna får hjälp att hitta den lämpligaste lösningen utifrån deras behov och önskemål gällande placeringsobjekt. Vid ett generationsskifte eller en företagsförsäljning kan juristerna, tillsammans med bankens samarbetspartner, erbjuda kunden den erfarenhet som krävs för att ge råd och förslag på bästa möjliga lösning.

Hur ska man veta?

För alla skeden i livet finns en gemensam nämnare; det är alltid lättare om man gör rätt från början, det vill säga ser till att de juridiska dokument som reglerar såväl familje- som företagsrättsliga frågor är i skick. Allt för att förebygga att man råkar ut för oväntade och oönskade överraskningar i framtiden och för att minimera risken för framtida tvister.

Men hur ska man veta vad man behöver och om man överhuvudtaget behöver något?

– Börja med att ta kontakt med oss för ett första samtal! Då går vi igenom din aktuella situation och utifrån det kan vi rekommendera vad just du behöver tänka på, säger juristerna.

Bättre att veta än att tro

En del av kunderna är medvetna om att de borde fundera igenom sitt behov av exempelvis testamente, äktenskapsförord eller aktieägaravtal, men det är lätt att det skjuts på framtiden.

En del har inte alls funderat på sitt eventuella behov medan andra tror att de vet vad som gäller. Det kan dock visa sig att informationen de fått inte passar just dem.

Juristerna upplever också att många känner till huvudreglerna i arvslagstiftningen. Däremot är det långt ifrån alla som vet hur arvsrätten fungerar mer grundligt och vad det innebär med bland annat nya familjekonstellationer.

Vikten av att hålla sig uppdaterad

Det är inte enbart ens livssituation som förändras över tid, även lagstiftningen kan förändras och därför är det skäl att gå igenom sina dokument med jämna mellanrum. Som exempel kan nämnas skattelagstiftningen som förändras regelbundet.

– Gårdagens lagstiftning innebar kanske att man upprättade ett testamente på ett visst sätt. Idag kan lagstiftningen se annorlunda ut och då kan man behöva justera det som står i testamentet för att uppnå det resultat man vill.

Tydligt och lättförståeligt

Våra kundjurister betonar att de finns till för att hjälpa kunderna, att se till deras bästa.

– Vi försöker göra juridiken så lättförståelig som möjligt. Alla ska förstå vad vi pratar om och känna att de kan fatta ett beslut utifrån det vi berättar för dem.

Eftersom varje kund är unik skräddarsys råden som ges.

– Vi ställer en hel del frågor när vi träffar våra kunder. En del kan upplevas rätt privata, men det är viktigt att alla kort läggs på bordet för att vi ska nå ett så bra slutresultat som möjligt.

Psykologi, pedagogik och trygghet

Juristernas arbete handlar till stor del om att skapa förtroende och personliga relationer. Man behöver vara lyhörd, empatisk och ha en psykologisk fingertoppskänsla.

Dessutom behöver man vara pedagogisk för att kunna förklara ibland mycket komplicerade saker på ett tydligt och enkelt sätt.

– Det är inte alltid lätta samtal vi har under en arbetsdag men vi anstränger oss för att bemöta våra kunder på ett sätt som gör att de känner sig bekväma och trygga i mötet med oss.

Att trivas med sitt arbete

Även om arbetsdagarna ibland kan vara tunga trivs juristerna med sitt arbete.

– Vi tycker att vi har bankens bästa jobb! Vi brinner för att hjälpa våra kunder och har oerhört roligt tillsammans. Vi är alla stolta över att jobba på en bank där relationen till kunden är viktig och att vi varje dag får möjlighet att bidra till att bankens kunder är bättre rustade för framtiden.

Från vänster: Jessica Welander, Jarno Vahla, Karl-Wilhelm Lindgren, Amanda Kneck, Emma Simosas och Veera Kaunisvaara.

Text Helena Forsgård och Karl-Wilhelm Lindgren Foto Jetro Stavén

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!