20 jun 2018
Finland

MEDVIND FÖR WAPULEC OY

Wapulec

För ett år sedan imponerade forskaren Henry Hatakka på Östersjöprojektets jury. Han åkte hem med 80 000 euro och stärkt i sin dröm om att färre läkemedelsrester och lösningsmedel ska hamna i Östersjön. Nu visar nya testresultat att Hatakka är på rätt spår. Och själv ser han möjligheter bortom Östersjön – han vill ge världen rent dricksvatten.

Med hjälp av prispengarna från Östersjöprojektet genomförde Henry Hatakka och hans företag Wapulec Oy under hösten 2017 sitt första pilotprojekt i Toikansuo reningsverk sydväst om Villmanstrand. Trots att reningsverkets teknik är så föråldrad att Villmanstrands stad planerar en ny anläggning blev Henry Hatakka uppmuntrad av testresultaten. – Också om det fanns en stor mängd fasta partiklar kvar i det biologiskt behandlade vattnet nådde vi ett renings resultat på 50 procent. Då var kostnaden tre cent per kubikmeter vatten. Ett andra test inleddes i början av 2018 i reningsverket i Kotka och de första testresultaten är goda. – I Kotka är reningsverket modernare och därför är mängden fasta partiklar betydligt mindre. Reningsresultatet blev 70 procent till samma kostnad som i Villmanstrand, trots att mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet i Kotka är ca 50 procent högre, säger Henry Hatakka. Frånsett tre problematiska läkemedelsämnen blev reningsgraden i bägge testomgångarna så hög att den ligger under Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendationer, alltså under 150 nanogram per liter.

Men Hatakka har redan en plan för hur han ska tackla de tre läkemedlen.

– Genom att öka energidosen en aning kommer också de tre ämnena att hamna under myndigheternas rekommenderade nivåer. För Henry Hatakka är ändå ett renare Östersjön bara ett delmål. Sedan flera år tillbaka är hans vision att kunna hjälpa utvecklingsländer få renare dricksvatten. – Vår teknologi passar för att rena och desinficera dricksvatten i miljöer där avloppsvatten ofta blandas med rent ytvatten. Våra tester visar att vi redan med en liten mängd energi kan rena vatten från kolibakterier och det betyder att energin från en solpanel räcker för att starta reningsreaktorn.

Wapulec 2

Henry Hatakka, grundaren av Wapulec Oy, presenterar sin innovation på Kotka reningsverket.

Och i dag är han närmare sin vision än någonsin:

– Östersjöprojektet har möjliggjort att vi kan utveckla vår utrustning för industriellt bruk. Det har väckt intresse hos möjliga samarbetspartner och vi har redan inlett diskussioner om att produktifiera den här teknologin.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2018 (publicerad 20.06.2018)

Text: Joakim Enegren / Foto: Jetro Stavén

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!