17 jul 2020
Finland

Nordiska Småbolag – ny fond med fokus på små kvalitetsbolag

Alandsbanken lars soderfjell och eric berglund nordiska smabolag

Ålandsbanken lanserar nu en ny aktiefond – Ålandsbanken Nordiska Småbolag. Fonden investerar i nordiska små och medelstora bolag, som vi klassar som ”kvalitetsbolag”, dvs. bolag med stabila balansräkningar, starka kassaflöden, hög lönsamhet och god tillväxtpotential.

Nordiska Småbolagsfonden är en aktivt förvaltad aktiefond vilket innebär att den inte strävar efter att följa index. Huvudansvarig förvaltare av fonden är Eric Berglund med stöd av fondbolagets aktieteam. Hållbarhet är ett viktigt investeringskriterium och fonden följer Ålandsbankens generella regler och riktlinjer avseende ansvarsfulla placeringar. Dessutom är fonden helt vapen- och fossilfri och placerar i företag med ett tydligt hållbarhetstänk och en stark ESG-profil.

– Placeringar i småbolag är attraktiva och efterfrågade bland våra kunder. Fram tills nu har Ålandsbanken saknat en egen produkt inom området. Eftersom vi har en stark kompetens inom nordiska aktier, också inom små och medelstora bolag, såg vi nu en möjlighet att addera fonden till vår övriga produktflora, säger Tom Pettersson, vd för Ålandsbanken Fondbolag. Vi hoppas också att marknadsläget är nu mer gynnsamt för fondens start, efter nedgången i mars till följd av coronaläget.

Det finns flera goda skäl till att investera i småbolag. De har typiskt sett högre tillväxt än större bolag, vilket beror på att de oftast befinner sig i ett tidigare skede av sin utveckling. En stor del av värdeskapandet på aktiemarknaden sker i denna fas av företagens utveckling. Småbolag är normalt heller inte lika väl analyserade som större bolag, vilket gör att en aktiv förvaltare oftare kan hitta undervärderade aktier bland de mindre bolagen jämfört med att botanisera bland de mer genomlysta storbolagen.

– Konkurrensen inom segmentet är hård och det är vi väl medvetna om. Den här fonden skiljer sig dock åt genom ett tydligt fokus speciellt på mindre kvalitetsbolag. Många andra aktörer, särskilt de lite större fonderna, tenderar att ta med större bolag och därmed tappa småbolagsprofilen. Andra tar på sig hög risk genom en stor andel ”förhoppningsbolag”, säger Eric Berglund. Vi investerar i bolag där vi kan räkna hem investeringen – inte på spekulativa grunder. Vår investeringsfilosofi kan sammanfattas med att vi söker kvalitetsbolag till rimlig värdering; ett tankesätt som känns väl igen från andra delar av vår förvaltning.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Nordic Small Cap, ett index som används av de flesta fonder med likartad inriktning. Ålandsbanken Nordiska Småbolag har en förvaltningsavgift på 1,6 procent.

Ytterligare information på svenska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du här samt på Ålandsbankens kontor.Foto: Lars Söderfjell och Eric Berglund.


Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!