31 maj 2018
Finland

Östersjöprojektets vinnare bekämpar plast

Ostersjoprojektet

Karlebybon Johannes Myllykoski har uppfunnit en apparat som i framtiden kan rensa havet från plast på upp till en kilometers bredd i taget. Uppfinningen gav Myllykoski Östersjöprojektets huvudvinst, finansiering på 70 000 euro.

Myllykoski, som arbetat med oljebekämpningsmaskiner, kom till insikt om havens plastproblem efter att ha läst en artikel om ämnet.

- Jag förstod att något måste göras. Tanken på vad vi lämnar till våra barn och huruvida de drunknar i plast gjorde mig illa till mods, säger Myllykoski.

Att Myllykoski är en beslutsam man råder det inga tvivel om. Han tog isär en oljebekämpningsmaskin han byggt och började om från början med att bygga en prototyp som vore lämpad för insamling av såväl mikroplast som lättolja. Plastavfallsinsamlaren har utvecklats redan tidigare, men enligt Myllykoski har dessa ett för litet funktionsräckvidd.

– Jag vill göra en apparat som samlar både olja och skräp inom ett område på 1,2 km i taget. Det är en storhetsvansinnig idé, men så är även projektet.

Bakom projektet ligger sju års arbete och hela 7 500 arbetstimmar. Den testade prototypen har lyckats övertyga samarbetspartnerna Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK, NTM-centralen samt Finlands miljöcentral SYKE. Nästa steg blir att med hjälp av finansieringen från Östersjöprojektet bygga en ny större prototyp som passar för världshavsförhållanden, och att kartlägga marknaden.

- Ifall allt går väl och vi får tilläggsfinansiering kan den nya protypen vara färdig att testas om ett år, tror Myllykoski.

Östersjöns plastskräp

Plastproduktionen har ökat snabbt under de senaste årtiondena. Många plaster är långlivade och innehåller skadliga kemikalier. Enligt undersökningar är 90 procent av skräpet utanför Helsingfors stränder plastbaserat. År 2015 hittade svenska forskare i medeltal ett plastskräp per tusen liter vatten i Östersjön.

För många är plasthavet en sorglig men bekant syn från nyhetsbilderna. Enorma kringflytande plastflottar är ännu inte verklighet i Östersjön, men största delen av skräpet i Östersjön kommer från plast. Plasten mals sönder till mikroskopiska bitar i haven och hamnar slutligen i näringskedjan via fiskarna.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2018 (publicerad 31.05.2018)

Jag vill gärna få mer information om Östersjökortet