Hoppa till huvudinnehåll
10 maj 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken inleder förvärv av egna aktier


Ålandsbanken Abp
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
10.5.2022 kl. 16.00 EET

Ålandsbanken inleder förvärv av egna aktier

Ålandsbankens styrelse har beslutat att inleda förvärv av egna aktier inom ramen för bolagsstämmans bemyndigande av den 30 mars 2022. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas enligt förvärvsbeslutet i en eller flera omgångar uppgår till 375 000 B-aktier, vilket motsvarar 4,1 procent av samtliga B-aktier och 2,4 procent av samtliga aktier i Ålandsbanken. Det maximala beloppet som kan användas för återköpet uppgår till 10 500 000 euro. Finansinspektionen har lämnat tillstånd för återköpet av egna aktier.

Förvärv av aktier inleds tidigast den 10 maj 2022 och avslutas senast den 30 mars 2023. Aktierna förvärvas med fritt eget kapital via handel på Nasdaq Helsinki Oy i en eller flera omgångar där det högsta priset för aktierna inte får överstiga det högsta priset som betalats på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy, och det lägsta priset för aktierna inte får understiga ett pris som är 10 procent lägre än det lägsta priset som betalats för bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy. Aktier förvärvas och betalas enligt regler på Nasdaq Helsinki Oy.

Aktierna förvärvas i syfte att utveckla Ålandsbankens kapitalstruktur genom att användas som en del av Ålandsbankens incitamentsystem eller ogiltigförklaras, och därmed finns det vägande ekonomiska skäl för att genomföra ett riktat förvärv.

Ålandsbankens styrelse har på den ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2022 bemyndigats att fatta beslut om förvärv av Ålandsbankens egna aktier. Bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma dock längst till 30 september 2023. Bemyndigandet omfattar återköp av högst 1 500 000 B-aktier vilket motsvarar ungefär 10 procent av samtliga aktier i Ålandsbanken och ungefär 17 procent av samtliga B-aktier i Ålandsbanken.

Ålandsbanken Abp

Ytterligare information:


Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505