Hoppa till huvudinnehåll
19 jun 2002
Börsmeddelanden

ÅLANDSBANKEN INLEDER SAMARBETE MED TAPIO

3005 ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 19.6.2002 kl. 10.40 ÅLANDSBANKEN INLEDER SAMARBETE MED TAPIOLA-GRUPPEN I FINLAND Tapiola-gruppen väljer Ålandsbankens basbank- och Internetbanksystem för nya Tapiola Bank. Ett öLetter of Intentö tecknades onsdagen den 19 juni 2002 och avsikten är att slutligt avtal ingås under hösten 2002. – Vi ser fram emot samarbetet med Ålandsbanken, säger direktör Jari Saine på Tapiola. Det känns rätt att välja en liten, innovativ leverantör med ett stort system. Ålandsbankens basbanksystem är framtidsinriktat och kostnadseffektivt och ger stöd för alla tjänster vi behöver. Vi är också mycket imponerade av deras Internetbank, som idag är en av de första i världen med personaliserad kundservice. Affärsuppgörelsen beräknas ligga i storleksklassen 18-20 miljoner Euro. Den nya bankaktören Tapiola Banks verksamhet planeras starta under första halvåret 2004. Ålandsbanken skall ansvara för driften av datasystemen som först anpassas helt till Tapiola Banks affärsidé och behov. Ålandsbankens basbanksystem är i sin helhet byggt på bankens egna system- och teknikavdelningar, vilka idag består av 55 personer. Grunden för systemets styrka är att all information lagras i en enda kunddatabas. Det gör systemet både flexibelt och kostnadseffektivt. Systemet innehåller alla bitar som fordras i en konkurrenskraftig produktportfölj, bland annat kommunikation med andra banker, kortsystem, inhemska betalningssystem s amt Internetbank uppbyggd på plattformen Broad Vision. – Vi välkomnar Tapiola Bank och är övertygade om att vi kan tillfredsställa deras behov med hjälp av våra moderna datasystem, säger Ålandsbankens chefdirektör Folke Husell. Vi har satsat målmedvetet inom vårt nya affärsområde banksystem under flera år och nu börjar det ge frukt. – Vi har valt att gå vår egen väg på en tuff bankmarknad. Den här affären hjälper oss att kommunicera ut innehållet och styrkan i vårt framtidskoncept. Vi räknar med ett tiotal nya bankaktörer i Finland under de närmaste fem åren. En intressant marknad öppnar sig nu för oss som mjukvaruleverantör inom modern banking. Vi bör kunna ta en rejäl marknadsandel av små och medelstora banksystem, tillägger chefdirektör Folke Husell. Ålandsbanken Abp är en framgångsrik affärsbank med över 80-års erfarenhet på hemmamarknaden. Kontorsetableringar i Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Pargas och Vasa har stärkt vår ställning i Finland som en pålitlig och innovativ finansiell aktör. Ålandsbanken Fondbolag Ab och kapitalförvaltningsbolaget Asset Management Ab ingår i koncernen. Vår Internetbank syftar till att beakta kundens totala behov av finansiella tjänster, spara tid för kunden och skapa förutsättningar för ett rikare liv. Läs mer om Ålandsbanken på www.alandsbanken.fi För ytterligare information, kontakta: Chefdirektör Folke Husell, tfn +358 (0)204 29 011 ÅLANDSBANKEN ABP DIREKTIONEN