Hoppa till huvudinnehåll
27 jun 2003
Börsmeddelanden

ÄNDRING I AKTIEÄGARSTRUKTUREN

1115ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 27.6.2003 kl. 13.15 ÄNDRING I AKTIEÄGARSTRUKTUREN I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar Ålandsbanken Abp att man erhållit information om följande förändring i Ålandsbanken Abp:s aktieägarstruktur. Aktia Sparbank Abp har tecknat aktier i Ålandsbanken Abp i stöd av de optionsrätter Aktia Sparbank Abp förvärvat genom det offentliga köpeanbudet som gått till ända 17.6.2003 klockan 16.00. Till följd av aktieteckningen överstiger Aktia Sparbank Abp:s andel av Ålandsbanken Abp:s aktiekapital 5 %. Enligt anmälan uppgår Aktia Sparbank Abp:s andel av röstetalet till 2,74 % och andel av aktiekapitalet till 9,66 % (105.000 A-aktier och 877.100 B- aktier) (kalkylerat enligt finansinspektionens ställningstagande K/43/2002/PMO). Ålandsbanken Abp:s totala aktiekapital består av 10.168.189 aktier (5.180.910 A-aktier och 4.987.279 B-aktier), vilka medför totalt 108.608.479 röster, dvs A-aktierna medför 103.618.200 röster och B-aktierna 4.987.279 röster. ÅLANDSBANKEN ABP 0