Hoppa till huvudinnehåll
30 sep 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp ogiltigförklarar egna aktier som innehas av bolaget


Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande - Totalt antal rösträtter och kapital
30.9.2022 kl. 15:00 EET

Ålandsbanken Abp ogiltigförklarar egna aktier som innehas av bolaget

Ålandsbanken Abp:s styrelse har beslutat att ogiltigförklara totalt 40 179 egna B-aktier som innehas av bolaget, vilket utgör cirka 0,3 procent av antalet aktier i bolaget. Ogiltigförklarandet påverkar inte bolagets aktiekapital.  

Antalet aktier i Ålandsbanken Abp uppgår efter ogiltigförklarandet till 15 524 949 aktier varav 6 476 138 är A-aktier och 9 048 811 är B-aktier och antalet röster uppgår till totalt 138 571 571. Efter ogiltigförklarandet innehar Ålandsbanken inte några egna aktier.

Ogiltigförklarandet av aktierna träder i kraft när det har registrerats i Handelsregistret.   

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505