Hoppa till huvudinnehåll

Bli kund i Ålandsbanken

Det är lätt att byta bank till Ålandsbanken

Boka tid eller besök närmaste kontor och vi hjälper dig att komma i gång. Du väljer om du ger fullmakt till Ålandsbanken att sköta det praktiska i samband med bytet av bank eller om du hellre själv tar hand om alla eller en del av de praktiska arrangemangen. 

​Vill du att vi hjälper dig?

Ta då med så kompletta uppgifter som möjligt om dina banktjänster i din andra bank, t.ex. kontonummer, kortnummer, kreditnummer och -belopp. I fullmakten väljer du vilka tjänster du önskar hjälp med att överföra. Ålandsbanken skickar fullmakten till din nuvarande bank inom två bankdagar från det att den undertecknats. Fullmakten får du på ditt närmaste kontor. 

Med hjälp av fullmakten kan vi bland annat ta hand om följande:

  • överföra dina kontomedel

  • överföra dina återkommande avgående betalningar.

  • överföra dina e-fakturor och direktbetalningar.

  • avsluta dina gamla konton och kort.

  • meddela ditt nya kontonummer till t.ex. löne- och pensionsutbetalare.

  • meddela ditt nya kontonummer till SEPA-direktdebiterare inom Finland.

Du kan även själv meddela ditt nya kontonummer med hjälp av en blankett som banken tillhandahåller. Det går ofta också att meddela om förändringar på nätet, exempelvis på pensionsutbetalarnas, skatteförvaltningens och FPA:s webbplatser.

Ålandsbanken överför de tjänster du angett i fullmakten senast fem bankdagar från det att vi tagit emot kompletta uppgifter från din andra bank.

I fullmakten anger du ett datum från och med vilket tjänsterna ska träda i kraft hos oss (tidigast 13 bankdagar från att fullmakten undertecknades). Kom ihåg att handläggningstiderna hos fakturerare påverkar när betalningarna börjar debiteras från ditt nya konto i Ålandsbanken.

Byte från Ålandsbanken

Om du vill byta till en annan bank kan du ge fullmakt till den nya banken att hjälpa dig med bankbytet.

Med stöd av din fullmakt kan vi bland annat ta hand om följande:

  • ge ut information om dina återkommande avgående och ankommande betalningar*.

  • ge ut information om e-fakturor, direktbetalningar och SEPA-direktdebiteringar*.

  • avsluta konton och kort.

  • överföra kontomedel till din nya bank.

*Uppgifter ges för de 13 senaste månaderna. Vi skickar uppgifterna till din nya bank inom 5 bankdagar från det att vi mottog fullmakten. På begäran ger vi även uppgifterna till dig.

Kontobytestjänst

Alla finländska banker erbjuder kontobytestjänst. För närmare information, se respektive banks webbsida.

Tvister

Om du är missnöjd med banken, kan du vända dig till:

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

FINE Försäkrings- och finansrådgivning (FINE) ger avgiftsfri, oberoende rådgivning och vägledning till kunder. FINE ger också lösningsrekommendationer för tvister. FINE behandlar inte en tvist som är anhängig eller behandlad i Konsumenttvistenämnden eller domstol. FINE:s kontaktuppgifter är: FINE Försäkrings- och finansrådgivning, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, www.fine.fi.

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) kan ge en allmän rekommendation till lösning i en tvist mellan konsument och näringsidkare. Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till lösning på skriftliga och anhängiga klagomål. Konsumenttvistenämnden kan kontaktas per telefon 029 566 5200 (växeln), per fax 029 566 5249 eller per e-post kril@oikeus.fi. Konsumenttvistenämndens adress är Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS. Nämnden behandlar endast skriftliga och anhängiga klagomål. Allmän rådgivning och allmänna anvisningar i ett enskilt ärende ges av konsumentrådgivare. 

Åland har en egen konsumenttvistenämnd (se på www.regeringen.ax).