Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Vindkraft specialplaceringsfond

Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Läs mer

Ålandsbanken Vindkraft specialplaceringsfond

Har du redan bekantat dig med fonden?

Välkommen till vårt webbinarium 27.10.2021 kl. 18.00

I november i fjol lanserade Ålandsbanken Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft. Intresset för den nystartade fonden var stort och bara en månad senare hade fonden samlat in 60 miljoner euro i kapital från olika investerare.

I takt med samhällets elektrifiering ökar efterfrågan på el, vilket gör att elpriset förväntas stiga. Eftersom landbaserad vindkraft är det förmånligaste sättet att öka Finlands elproduktion, kommer vindkraftsproduktionen troligen att expanderas i Finland på längre sikt.

Tuuli Petäjä-Sirén intervjuar placeringschef Juha Känkänen och Samuli Puroila, hållbarhetsspecialist vid Sitra, om hållbar elproduktion, elmarknaden och ansvarsfulla placeringar. Under webbinariet diskuterar vi även Vindkraftfonden och dess framtidsutsikter.

Webbinariet, som går på finska med svensk text, tar en knapp timme.

Talare

Juha Känkänen

Placeringschef

Ålandsbanken Fondbolag Ab

Samuli Puroila

Hållbarhetsspecialist

Sitra

Moderator

Tuuli Petäjä-Sirén

Östersjöprojektets ambassadör

Relaterade evenemang

Disclaimer

DISCLAIMER – VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Denna presentation är marknadsföringsmaterial. Fonderna som marknadsförs förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Produkten distribueras av Ålandsbanken Abp.

Syftet med presentationen är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Innan du fattar investeringsbeslut behöver du även bekanta dig med övrigt material om fonden. Faktablad, fondprospekt, fondstadgar osv. fås på svenska och finska av Ålandsbanken Abp.

Publikationen är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan inte garantera riktigheten i denna information.

Analyserna, värderingar och prognoserna i presentationen baseras på de analyser och prognoser som gjorts av kapitalförvaltarna vid tidpunkten för publiceringen och de är nödvändigtvis inte korrekta efter publiceringen. Analyserna och prognoserna kan komma att uppdateras efter presentationens publicering.

Informationen i presentationen tar inte hänsyn till din ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och ska därför inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation. Ålandsbanken Abp har inte heller bedömt om ifrågavarande fond är ändamålsenligt för dig, det vill säga om du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av de risker som är förknippade med fonden, eller om du tillhör målgruppen för ifrågavarande fond.

Varken Ålandsbanken Abp eller något bolag i dess koncern är ansvarigt för att modifiera, rätta eller uppdatera informationen som framställts i denna publikation. Varken Ålandsbanken Abp eller annat bolag i dess koncern är skyldig att ersätta direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av användning av informationen i denna publikation.

All information som ges i denna presentation är endast för den ursprungliga mottagarens privata eller interna användning. Ingen del av presentationen får kopieras eller distribueras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Ålandsbanken. Presentationen eller kopia av den får inte distribueras i USA eller i något annat land där det enligt landets lagstiftning inte är tillåtet.