Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Tomtfond

Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Läs mer

Välkommen till webbinarium 2.10.2020 - Ålandsbanken Tomtfond

Med dagens ränteläge och den osäkerhet som råder på världens finansmarknader är det viktigt att hitta placeringsalternativ till ränteplaceringar och aktier. I det rådande ränteläget utgör Ålandsbankens fastighetsfonder, som har en låg risk, ett intressant placeringsalternativ.*

I webbinariet berättar Stefan Wiklund, direktör med ansvar för fastighetsfonderna, om tomtfondens placeringsstrategi samt utsikter för nästa år.

Tidpunkt: fredag 2.10.2020 kl. 12.00, webbinariet tar en knapp timme

  • Varför är en tomtfond en intressant investering?
  • Hur fungerar en tomtfond i praktiken?
  • Påverkar en eventuell nedgång fondens strategi eller dess utveckling?


På dessa och övriga frågor svarar Stefan Wiklund, som intervjuas av Nina Laakkonen, Chef, Private Banking Finland. Webbinariet går på finska, men det kommer att vara möjligt att i efterhand se på en svensk inspelning.

Talare

Stefan Wiklund

Ålandsbanken Fondbolag

Moderator

Nina Laakkonen

Chef Private Banking Finland

Ålandsbanken

Relaterade evenemang

Disclaimer

DISCLAIMER – VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Denna presentation är marknadsföringsmaterial. Fonderna som marknadsförs förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Produkten distribueras av Ålandsbanken Abp.

Syftet med presentationen är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Innan du fattar investeringsbeslut behöver du även bekanta dig med övrigt material om fonden. Faktablad, fondprospekt, fondstadgar osv. fås på svenska och finska av Ålandsbanken Abp.

Publikationen är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan inte garantera riktigheten i denna information.

Analyserna, värderingar och prognoserna i presentationen baseras på de analyser och prognoser som gjorts av kapitalförvaltarna vid tidpunkten för publiceringen och de är nödvändigtvis inte korrekta efter publiceringen. Analyserna och prognoserna kan komma att uppdateras efter presentationens publicering.

Informationen i presentationen tar inte hänsyn till din ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och ska därför inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation. Ålandsbanken Abp har inte heller bedömt om ifrågavarande fond är ändamålsenligt för dig, det vill säga om du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av de risker som är förknippade med fonden, eller om du tillhör målgruppen för ifrågavarande fond.

Varken Ålandsbanken Abp eller något bolag i dess koncern är ansvarigt för att modifiera, rätta eller uppdatera informationen som framställts i denna publikation. Varken Ålandsbanken Abp eller annat bolag i dess koncern är skyldig att ersätta direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av användning av informationen i denna publikation.

All information som ges i denna presentation är endast för den ursprungliga mottagarens privata eller interna användning. Ingen del av presentationen får kopieras eller distribueras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Ålandsbanken. Presentationen eller kopia av den får inte distribueras i USA eller i något annat land där det enligt landets lagstiftning inte är tillåtet.