Hoppa till huvudinnehåll

Finlands bästa Private Banking – banken som erbjuder allt

Alandsbanken helsinki jessi karjalainen

Man kan aldrig veta i förväg vad som är viktigt för någon. Därför måste man alltid lyssna på sina kunder och ställa de rätta frågorna. Finkänslighet och förmågan att läsa av situationer är ovärderliga i mitt jobb som bankir.

Ålandsbanken är en ansvarsfull placeringsbank med heltäckande erbjudande för aktieplaceringar, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Därtill är vi en fullservicebank för dig som uppskattar smidig och personlig service. Vi värnar om våra kundrelationer och eftersträvar att vår verksamhet ska vara hållbar på kort och lång sikt.

Som Private Banking-kund hos oss får du ett team av specialister som anpassar lösningarna efter dina individuella behov, målsättningar och drömmar. I teamet ingår erfarna specialister inom förmögenhetsförvaltning, finansieringslösningar, juridik och placering. Min egen styrka är att bygga helheter och jag lyckas ofta föra samman just de rätta personerna i ett team.

Vi ser på din situation ur ett bredare perspektiv där vi beaktar dina finansiella tillgångar, familj samt beskattning. Målet med vår finansiella planering är att skapa en tydlig vägkarta som hjälper dig att uppnå dina framtida mål.

Under en livstid kan situationen komma att förändras många gånger.

Under en livstid kan situationen komma att förändras många gånger. Det är viktigt för mina kunder att de kan lita på att deras ärenden sköts och att jag bryr mig. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Vi erbjuder ansvarsfulla placeringsprodukter och utvecklar fortlöpande utbudet på hållbara produkter för att möta våra kunders framtida behov. Ett exempel på detta är Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond, vars målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att mildra klimatförändringen. Via Östersjöprojektet, Östersjökortet och Åland Index fortsätter vi tillsammans med våra kunder att bidra till en mer hållbar framtid.

Vi har för tredje året i rad utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas Private Banking 2023 Finland-undersökning. Undersökningen visar att våra kunder uppskattar vårt långsiktiga arbete med just kundrelationer, finansiell planering och hållbarhet.

Vi är en bank som kan erbjuda allt du behöver. Ta kontakt så diskuterar vi mer!

Varmt välkommen till Ålandsbanken – värdeskapande för dig och kommande generationer

Kontakta mig eller lämna dina kontaktuppgifter så hör jag av mig!

Jessi Karjalainen

Senior Private Banker