Hoppa till huvudinnehåll

Finlands bästa Private Banking – vi bygger långvariga relationer

Alandsbanken turku parainen jarkko rihko

En förtroendefull, långsiktig relation bygger på en genuin kontakt där kunden känner mig och jag känner kunden.

Ålandsbanken är en ansvarsfull placeringsbank med heltäckande erbjudande för aktieplaceringar, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Därtill är vi en fullservicebank för dig som uppskattar smidig och personlig service. Vi värnar om våra kundrelationer och eftersträvar att vår verksamhet ska vara hållbar på kort och lång sikt.

Vi behandlar varje kund som en individ. Som Private Banking-kund hos oss får du ett team av specialister som anpassar lösningarna efter just dina individuella behov, målsättningar och drömmar. I teamet ingår erfarna specialister inom förmögenhetsförvaltning, finansieringslösningar, juridik och placering. Goda kundrelationer är kärnan i vår verksamhet och vi strävar efter att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

När vi känner dig kan vi lyfta fram olika perspektiv som du kanske själv inte kommer att tänka på. Vi ser på din situation ur ett bredare perspektiv där vi beaktar dina finansiella tillgångar, familj samt beskattning. Målet med vår finansiella planering är att skapa en tydlig vägkarta som hjälper dig att uppnå dina framtida mål.

På Ålandsbanken tar vi hand om dina ärenden ambitiöst, ansvarsfullt och personligt. Med all respekt, med just dig i åtanke.

Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Vi erbjuder ansvarsfulla placeringsprodukter och utvecklar fortlöpande utbudet på hållbara produkter för att möta våra kunders framtida behov. Ett exempel på detta är Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond, vars målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att mildra klimatförändringen. Via Östersjöprojektet, Östersjökortet och Åland Index fortsätter vi tillsammans med våra kunder att bidra till en mer hållbar framtid.

Vi har för tredje året i rad utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas Private Banking 2023 Finland-undersökning. Undersökningen visar att våra kunder uppskattar vårt långsiktiga arbete med just kundrelationer, finansiell planering och hållbarhet.

På Ålandsbanken tar vi hand om dina ärenden ambitiöst, ansvarsfullt och personligt. Med all respekt, med just dig i åtanke. Ta kontakt, så kan vi pratas vid!

Varmt välkommen till Ålandsbanken - värdeskapande för dig och kommande generationer

Kontakta mig eller lämna dina kontaktuppgifter så hör jag av mig!

Jarkko Rihko

Senior Private Banker