Hoppa till huvudinnehåll

Finlands bästa Private Banking - vi lyssnar på dig

Alandsbanken helsinki xenia perta kiilava

"Hur mår du?" är en viktig fråga. För mig är det viktigt att sätta mig in i kundens situation och få en känsla för vilken typ av person de är innan jag börjar fundera på en lösning.

Ålandsbanken är en ansvarsfull placeringsbank med heltäckande erbjudande för aktieplaceringar, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Därtill är vi en fullservicebank för dig som uppskattar smidig och personlig service. Vi värnar om våra kundrelationer och eftersträvar att vår verksamhet ska drivas långsiktigt hållbart.

Som Private Banking-kund hos oss får du ett team av specialister, som anpassar lösningarna efter dina individuella behov, målsättningar och drömmar. I teamet ingår erfarna specialister inom förmögenhetsförvaltning, finansieringslösningar, juridik och placering. Du kan lita på vår expertis och fokusera på andra saker som är viktiga för dig – vi sköter dina bank-, finansierings- och placeringsärenden med gedigen professionalism.

Vi ser på din situation ur ett bredare perspektiv där vi beaktar dina finansiella tillgångar, familj samt beskattning. Målet med vår finansiella planering är att skapa en tydlig vägkarta som hjälper dig att uppnå dina framtida mål.

Du kan lita på vår expertis och fokusera på andra saker som är viktiga för dig.

Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Vi erbjuder ansvarsfulla placeringsprodukter och utvecklar fortlöpande utbudet på hållbara produkter för att möta våra kunders framtida behov. Ett exempel på detta är Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond, vars målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att mildra klimatförändringen. Via Östersjöprojektet, Östersjökortet och Åland Index fortsätter vi tillsammans med våra kunder att bidra till en mer hållbar framtid.

Vi har för tredje året i rad utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas Private Banking 2023 Finland-undersökning. Undersökningen visar att våra kunder uppskattar vårt långsiktiga arbete med just kundrelationer, finansiell planering och hållbarhet.

Själv har jag 12 års erfarenhet av kapitalförvaltning. Jag har förvaltat ett brett spektrum av kunder från holdingbolag till familjeföretag och stiftelser - vad kan jag göra för dig?

Kontakta oss så kan vi diskutera mer kring din situation!

Varmt välkommen till Ålandsbanken - värdeskapande för dig och kommande generationer.

Kontakta mig eller lämna dina kontaktuppgifter så hör jag av mig!

Xenia Perta-Kiilava

Private Banker