Hoppa till huvudinnehåll
13 dec 2021
Pressmeddelanden

Ålandsbanken flyttar till pensionsbolaget Varmas tidigare huvudkontor på Bulevarden

BULEVARDI 7 Facade Night 07 300dpi 003

Ålandsbanken flyttar till pensionsbolaget Varmas tidigare huvudkontor på BulevardenI november tecknade pensionsbolaget Varma ett hyresavtal med Ålandsbanken om kontorslokaler på mer än 2 000 kvadratmeter i fastigheten Bulevarden 7, alldeles i centrum av Helsingfors. Fastigheten, som just nu renoveras, stod klar 1939 och fungerade tidigare som Varmas första huvudkontor.

Den helmoderniserade fastigheten på adressen Bulevarden 7 kommer att inhysa hela Ålandsbankens Helsingforskontor med dess nuvarande funktioner. Flytten till de nya lokalerna sommaren 2022 kommer att beröra cirka 100 anställda.

- Ålandsbankens starka tillväxt fortsätter och nya, tidsenliga lokaler gör det möjligt för oss att stärka verksamheten och öka antalet anställda. Personliga kundrelationer är kärnan i vår verksamhet och de nya utrymmena stöder ännu bättre våra kundmöten. Vi tror även att möjligheterna till lagarbete förbättras och känslan av gemenskap betonas ytterligare i de nya lokalerna, säger Anne-Maria Salonius, direktör för Ålandsbanken Finland.

- Det är väldigt trevligt att få Ålandsbanken som hyresgäst i den magnifika fastigheten Bulevarden 7. Byggnaden genomgår för närvarande en omfattande renovering, som bevarar byggnadens värdefulla funkisstil. Sommaren 2022 färdigställs cirka 5 800 kvadratmeter högkvalitativ kontorsyta samt ett café och en restaurang, säger Tarja Koskela, asset manager på Varma.

Fastigheten Bulevarden 7 från 1939, som ritades av Oiva Kallio, och den intilliggande fastigheten på Annegatan 18, fungerade tidigare som huvudkontor bland annat för Varmas föregångare, Eläke-Varma. 2008 flyttade Varmas huvudkontor till Sundholmen i Helsingfors och fastigheten fick nya hyresgäster, bland annat Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Ansvarsfullheten återspeglas i utvalda byggmaterial och energiformer

Som ansvarsfull fastighetsägare är Varma angelägen om energieffektiviteten i sina fastigheter och de har åtagit sig att övergå till utsläppsfri el senast 2025 och värme senast 2030.

- I Bulevardens grundrenoveringskontrakt har man tagit hänsyn till Varmas principer gällande hållbarhet och cirkulär ekonomi. I fastigheten används vindcertifierad el och cirkulerande värme. Vi har som mål att fastigheten ska få Very Good-miljöcertifikat i BREEAM:s miljöcertifieringssystem för byggnader, berättar Koskela.

- Hållbarhet har länge varit en del av Ålandsbankens verksamhet och det var också en viktig faktor vid valet av lokaler. Vårt nästa stora mål är att Ålandsbanken ska bli klimatneutral. Således kommer vi att utöka vårt sätt att beräkna våra koldioxidutsläpp, och därför var det viktigt att flytta till en ur miljösynvinkel hållbar fastighet, säger Salonius

Ytterligare information:

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland, 040 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Tarja Koskela, asset manager Varma, tfn 040 519 5121, tarja.koskela@ varma.fi

Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen@ varma.fi

Illustrationsbild: Zoan

Ålandsbanken grundades 1919 och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar värde för människor och företag som värderar relationer genom att leverera den stora bankens tjänsteutbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om 6,4 miljarder euro och har ca 840 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige.

Ålandsbankens starka tillväxt fortsätter i både Finland och Sverige och alla volymer har nått nya rekordnivåer. Läs delårsrapporten för perioden januari-september 2021 här: https://www.alandsbanken.fi/sv...

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 918 000 personer inom den privata sektorn. År 2020 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,0 miljarder euro. I slutet av september 2021 var värdet på Varmas placeringar 56,6 miljarder euro, varav fastighetsinvesteringarnas värde uppgick till 5,2 miljarder euro.