Hoppa till huvudinnehåll
23 nov 2020
Pressmeddelanden

Ålandsbanken lanserar Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft

Vindkraft fond skog land investering

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
23.11.2020

Ålandsbanken lanserar Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft

Ålandsbanken förstärker sin position inom hållbara investeringar ytterligare genom att lansera Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft – Ålandsbanken Vindkraft. Genom att investera i vindkraft kan Ålandsbankens kunder bidra till att främja Finlands övergång till ett klimatneutralt samhälle fram till 2035.

”Hållbarhet är sedan länge centralt i Ålandsbankens verksamhet och vi är stolta över att få utöka vårt erbjudande inom hållbara fonder med en verklig påverkansfond”, berättar Juha Känkänen, fondens portföljförvaltare. Känkänen har tjugo års erfarenhet av vindkraft, de nordiska elmarknaderna samt investeringar inom elproduktion i Europa och Asien.

Fonden investerar i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart, eller i redan verksamma vindparker i Finland och i övriga Norden.

”I Finland har det hittills saknats en så kallad öppen fond riktad till privatpersoner och institutioner som investerar i vindkraft med en långsiktig strategi, och med möjlighet att teckna och lösa in andelar två gånger per år. Till skillnad från befintliga tidsbundna vindkraftfonder i kommanditbolagsformat är en specialplaceringsfond mer flexibel, och den möjliggör även en effektivare förvaltning av fondens medel”, förklarar Känkänen.

Vindkraft viktigt för att nå klimatneutralitet

”Vi bedömer att tiden är nu gynnsam för lansering av en fond som investerar i vindkraft. Efterfrågan på el växer i samband med samhällets elektrifiering och vindkraft är den förmånligaste formen för ny elproduktion”, säger Känkänen. Genom att placera i fonden kan man som investerare påskynda denna utveckling.

Ska vi nå de globala klimatmålen förutsätts stora satsningar på förnybar elproduktion, vilket också talar för behovet av vindkraftsinvesteringar.

Ålandsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och ansvarsfulla investeringar och följer i sin verksamhet FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vindkraftfonden bidrar till mål nummer 7; hållbar energi för alla samt mål 13; bekämpa klimatförändringarna.

Mer information ger:
Tom Pettersson, vd
Ålandsbanken Fondbolag Ab
telefon +358 40 733 11 19
tom.pettersson@alandsbanken.fi

Juha Känkänen, placeringsdirektör
Ålandsbanken Fondbolag Ab
telefon +358 40 348 5340
juha.kankanen@alandsbanken.fi