Hoppa till huvudinnehåll
11 jul 2022
Pressmeddelanden

Ålandsbanken och Helen fördjupar sitt samarbete genom att köpa två vindkraftparker

Juurakko kalajoki j maki

Vindkraftparken Juurakko i Kalajoki under uppbyggnad.
Foto: Joona Mäki, Huuru Media.

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
11.7.2022 kl. 10.00 EET

Ålandsbanken och Helen fördjupar sitt samarbete genom att köpa två vindkraftparker

Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köper tillsammans med Helen Ab Juurakko och Karahka vindkraftparker av den internationella VSB-koncernen. Vindkraftparkerna i Kalajoki (Juurakko) och Oulais (Karahka) i Österbotten får sammanlagt 32 turbiner. Juurakko vindkraftpark får en effekt på 40 MW och Karahka på ca 150 MW.

- Juurakko och Karahka är vindkraftfondens tredje och fjärde placeringsobjekt. Vi är över glada att utöka vårt samarbete med Helen. Den årliga produktionen av våra samägda vindkraftparker överstiger vid färdigställande 1 TWh. Dessa betydande investeringar erbjuder våra placerare en möjlighet att direktäga inhemsk vindkraft, vars roll har blivit allt större i att uppnå Finlands klimatmål samt öka självförsörjningen av energi, säger Jimmy Forsman, portföljförvaltare för Ålandsbankens Fondbolag.

I februari berättade vi att vi tillsammans med Helen Ab köpte Kalistanneva vindkraftpark i Kurikka, som får 30 vindturbiner med en total kapacitet på 165 MW.

– Vindkraft är ett rent elproduktionssätt och ett utmärkt sätt att möta det växande elbehovet och öka vår självförsörjning av energi. Köpet av vindparkerna Juurakko och Karahka tillsammans med vår partner Ålandsbanken är en fortsättning på ett gott samarbete och på strategin för att främja vindkraftsproduktion, och stöder satsningen på förnybar energiproduktion enligt vår strategi. I och med de här senaste anskaffningarna förväntas vindkraften stå för en tredjedel av vår elproduktion år 2025, vilket skulle betyda att över 90 % av vår totala produktion då är utsläppsfri, säger Antti Sallila som är ansvarig direktör för strategi, fusioner och förvärv på Helen.

Juurakko vindkraftpark är som bäst under byggnad, och turbinerna anlände till byggnadsplatsen i juni. Enligt planerna ska vindkraftparken stå färdig under 2022. Bygget av Karahka vindkraftpark påbörjas hösten 2022 och enligt planerna ska den stå färdig i slutet av 2024.

- Vi är väldigt nöjda över att den el som produceras av våra vindkraftsparker är utvecklade och byggda i Finland och är möjlig att köpa genom ett finskt energibolag. På grund av det globala läget har det blivit viktigare än någonsin att öka inhemsk energiproduktion. Vi är glada över att våra samarbetspartners för Juurakko och Karahka är Helen, ett inhemskt energibolag med långa anor, samt Ålandsbanken, säger Seppo Tallgren, vd för VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Mer information:

Jimmy Forsman, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 050 400 6891, jimmy.forsman@alandsbanken.fi


Ålandsbanken Fondbolag Ab
Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder och alternativa investeringsfonder. Fonderna marknadsförs i Finland och Sverige. Ålandsbanken Vindkraft specialplaceringsfond är den första ”öppna” fonden som investerar i vindkraft och som därmed kan erbjudas till allmänheten. Fondandelar kan tecknas eller lösas in två gånger per år. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). www.alandsbanken.fi

Helen Ab
Helen Ab erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 550 000 kunder i Finland. Förutom värme, kyla och el erbjuder vi också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Låt oss med förenade krafter förverkliga de möjligheter som den nya energieran öppnar. www.helen.fi

VSB Group
VSB Group är en ledande europeisk producent av förnybar energi. Huvudkontor är beläget i Dresden i Tyskland. Företagets huvudfokus är att utveckla landbaserade vindkraft- och solcellsparker samt operativa förvaltning av dessa som en växande oberoende elproducent. I dag verkar företaget i 10 länder, främst i Europa och utvecklar som bäst projekt inom förnybar energi med över 10 GW. Sedan 1996 har VSB byggt över 700 vindkraft- och solcellsparker med en kapacitet på 1,1 GW. VSB erbjuder tjänster även för färdigt ställda parker med 1,4 GW. Företaget har ca 450 anställda på 22 kontor.

Sedan 2020 har företagets största ägare varit det internationella placeringsbolaget Partners Group, med en andel på 80 procent. Partners Group förvaltar kapital med värdet av ca 127 miljarder dollar, varav 19 miljarder dollar är placerade i privat infrastruktur. www.vsb.energy