Hoppa till huvudinnehåll
05 maj 2017
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbanken tar över Allras fonder inom premiepensionssystemet

Ålandsbanken Fondbolag har träffat en överenskommelse med Allra om att överta fondvolymerna från deras fonder inom premiepensionssystemet. Till att börja med tar Ålandsbanken över förvaltningen av kapitalet i Allras fonder. Senare sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Ålandsbanken övertar direkt den dagliga förvaltningen i Allras fonder och det kontrollerade fondbytet till Ålandsbankens fonder förväntas ske efter att myndigheterna I Luxemburg (där Allras nuvarande fonder är registrerade) gett sitt godkännande. Sammantaget förväntas fondbytena ske om ca 8 veckor.

Samtliga pensionssparare får genom fondbytet en lägre kostnad, vilken i genomsnitt sänks med 15 procent.

-Till fondspararna i Allra vill jag säga att de behöver inte göra någonting. Flytten sker automatiskt och sedan kan de välja att vara kvar hos oss eller fritt välja någon annan fond.  Vi hoppas förstås att de väljer oss, säger Peter Wiklöf, vd och koncernchef i Ålandsbanken.

Det var den 16 mars i år som Pensionsmyndigheten tog beslutet att avregistrera Allras fonder från premiepensionssystemet. Avsikten var att lösa in innehaven och flytta dem till AP-fonden. Kammarrätten har dock stoppat beslutet i väntan på prövning.

I samband med det kontrollerade fondbytet kommer fondvolymerna i Ålandsbanken Fondbolags fonder att öka med cirka 13 miljarder kronor (cirka 1,35 miljarder euro). Detta kommer dock inte att ha någon väsentlig påverkan på resultatet för Ålandsbanken-koncernen. 

- Vi har haft informationsutbyte med Pensionsmyndigheten samtidigt som vi förhandlat med Allra om att ta över deras fonder mot en ersättning. Vi kommer dock inte att inleda något övrigt samarbete med Allra, säger Peter Wiklöf.

- Med uppgörelsen skapar vi ordning och reda och hoppas givetvis att kundflykten från dessa fonder ska vara över nu. Vår förhoppning är att vi ska förtjäna kundernas förtroende och precis som när vi gjorde en insats och tog över delar av Kaupthing Sverige 2009 ser vi övertagandet av Allras fonder och pensionssparare som ett långsiktigt åtagande som är bra för kunderna och banken, säger Peter Wiklöf. Ålandsbanken har funnits i Sverige sedan 2009, och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ålandsbanken grundades 1919 och har verksamhet på Åland och fem kontor i Finland.

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505