Ålandsbankens försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Med anledning av coronaviruset och av hänsyn till allas hälsa har vi på Ålandsbanken vidtagit följande försiktighetsåtgärder.

14 mars 2020
|

Ålandsbankens försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Bästa kund,

Med anledning av coronaviruset och av hänsyn till allas hälsa har vi på Ålandsbanken vidtagit följande försiktighetsåtgärder:

  • Om du har förkylnings- eller influensasymptom så ber vi dig att vänta 14 dagar med att komma in på kontoret.
  • Vi erbjuder våra kunder möjlighet till telefonmöten i mån om möjlighet.

Vid brådskande ärenden och för mera information ber vi dig kontakta din kundansvariga alternativt vår Kundservice på telefon 0204 292 910. Vi betjänar våra kunder som normalt trots coronavirusepidemin.