Hoppa till huvudinnehåll
11 mar 2021
Pressmeddelanden

Skräpet bort från snölassen – Clewat, som specialiserar sig på rening av vattendrag, får Östersjöprojektets huvudbidrag

Berg hav klippor ostersjon alandsbanken

Skräpet bort från snölassen – Clewat, som specialiserar sig på rening av vattendrag, får Östersjöprojektets huvudbidrag

Ålandsbankens Östersjöprojekt mottog rekordmånga ansökningar om finansiering

För Ålandsbankens Östersjöprojekt var det ett framgångsrikt år: projektet mottog rekordmånga ansökningar, hela 168 stycken, och i år finansieras olika projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön med ett svindlande belopp på 500 000 euro.

Clewat Oy, som är specialiserat på rening av vattendrag, får i år det största enskilda finansieringsbeloppet ur Ålandsbankens Östersjöprojekt, 130 000 euro. Finansieringen kommer att användas för att utveckla företagets innovativa snösmältningsmetod. Vid snödumpning hamnar flera tusen kilo skräp och miljontals mikroplastartiklar i Östersjön varje vinter.

Marko Kärkkäinen, kommersiell direktör på Clewat, säger att fördelen med Clewats innovation är att snösmältningen i sig är koldioxidfri. Clewats maskin kan drivas helt och hållet med el genom att utnyttja kraften i strömmande vatten.

– De problem som orsakas av klimatförändringarna samt förlusten av den biologiska mångfalden kräver effektiva, miljövänliga lösningar och expertis, säger Kärkkäinen.

Finansiering för ett bättre Östersjön

Under den gångna vintern har Clewat varit involverat i att med hjälp av el smälta hundratals lastbilslass med snö i Helsingfors. Med deras maskin har nästan allt skräp filtrerats bort från snön, allt från cyklar till knappnålshuvuden. Med den finansiering som nu beviljas kommer Clewat att kunna testa en ny, större variant av ekologisk snösmältning vid Östersjöns stränder.

Clewat är ett företag specialiserat på miljöteknik som tillverkar farkoster för rening av vattendrag. Farkosterna kan filtrera plastavfall, skadlig vegetation och olja ur vattendrag. Ålandsbankens Östersjöprojekt har redan tidigare finansierat Clewats projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön.

– Östersjön är vårt hemmahav. Låt oss nu på riktigt ta hand om vårt eget hav, och därefter kan vi ta de lösningar som har visat sig fungera vidare till världens hav, påpekar Kärkkäinen.

Anne-Maria Salonius, ordförande i Östersjöprojektets jury och chef för Ålandsbanken Finland, är mycket glad över hur mångsidiga och fantasifulla projekt det finns för att förbättra Östersjöns tillstånd.

– Vi är glada över att kunna möjliggöra många meningsfulla projekt. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring, säger Salonius.

Våtmarker, forskningsprojekt och ungdomars engagemang

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala vattenmiljön och öka den biologiska mångfalden.

– Vi behöver små och stora åtgärder för att få ett friskt Östersjön, säger Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamn.

Finlands miljöcentral SYKE får 42 000 euro för att studera mängden plast i sjöfåglars häckningsplatser och för att städa upp miljön. Både sjöfåglar och miljö lider av mängden plastavfall.

– Jag är oerhört glad att jag i det här projektet får arbeta för min halvsekel långa kärlek till fåglar, säger Seppo Knuuttila, specialforskare som är involverad i projektet.

För projekt för barn och ungdomar kommer Östersjöprojektet att finansiera Rotary distrikt 1410:s projekt Vattenryggsäck, vars syfte är att få barn intresserade av miljön och deras egna närliggande vattendrag. Projekt Vatten ryggsäck får 5 000 euro i finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt.

– Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att sammanställa material samt sprida produkter och information om projektet. Tidigare har vi gjort allt som ideellt arbete, säger Anita Häggblom, guvernör i Rotarydistriktet.

Ålandsbanken stödjer sina långsiktiga partners

Syftet med Östersjöprojekt-juryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer. Ålandsbanken kommer i år återigen att stödja sina långsiktiga samarbetspartner med över 200 000 euro. Bland annat Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse och Race for the Baltic får finansiering.

Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Banken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ansökan om finansiering via Östersjöprojektet anordnades ifjol för sjätte gången. Ålandsbanken har genom åren donerat närmare 2 800 000 euro till förmån för miljön.

– Genom den årliga finansieringen samt de finansierade projekten och aktörerna konkretiseras även var och en av våra kunders depositioner för att förbättra Östersjöns tillstånd och skydda miljön, säger Anne-Maria Salonius.

Resultat för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2020:

Rehabiliteringsplan för Vahtolanlahti, 5 500 €

Rotary Vattenryggsäck, 5 000 €

Ådans vänner, 10 000 €

Clewat, Snowhow-projekt, 130 000 €

Mariehamns stad, Svibyåns våtmark, 80 000 €

SYKE – Finlands miljöcentral, Plast i sjöfågelbon, 42 000 €

Baltic Sea Action Group, 80 000 €

Race for the Baltic, 50 000 €

WWF, 25 000 €

John Nurminens stiftelse, 80 000 euro

Mer information

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland, tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.

Stöd till miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet sedan 1997. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med nästan 2 800 000 euro. Årligen donerar banken upp till 0,2 procent av alla depositioner på Östersjökonton till miljöarbete.