Hoppa till huvudinnehåll
26 apr 2023
Pressmeddelanden

Ålandsbankens Östersjöprojekt delar ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående

Ostersjoprojekt hav logo

Ålandsbankens Östersjöprojekt delar ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående

”Nu äter vi Östersjön ren”, så sammanfattar livsmedelsteknologiföretaget Hailia Nordic Oy sin innovativa lösning för att förbättra Östersjöns mående. Startup-företagets affärsidé är att ta Östersjöns underutnyttjade småfisk, t.ex. strömmingen, och förädla den till miljövänliga livsmedel med hjälp av ny produktionsteknik. I dagsläget hamnar nämligen knappt tre procent av Finlands årliga strömmingsfångst på matbordet.

”Fosfor och kväve, som är de främsta orsakerna till övergödningen, försvinner med fiskfångsterna. Om vi åt mer strömming och mindre kött, importerad lax och tonfisk så skulle Östersjön må bättre”, säger Hailia Nordics VD Michaela Lindström.

Hailia Nordics projekt om förbättring av produktionsteknik som skulle göra det möjligt att förädla småfisk i stor skala övertygade juryn i Östersjöprojektet. Livsmedelsteknik-startupen får 60 000 euro från Östersjöprojektet.

”Att använda mer östersjöströmming och annan småfisk till livsmedel än vad vi gör idag skulle vara ett effektivt sätt att främja Östersjöns tillstånd. Hailia Nordic har utvecklat en innovativ teknik, de har redan färdiga produkter och en affärsmodell som utgår från professionella kök. Det är en bra startpunkt”, säger Anne-Maria Salonius, juryordförande för Östersjöprojektet och direktör för Ålandsbanken i Finland.

Östersjöprojektet finansierar också det svenska energibolaget OX2, Nemo Seafarms och Under Ytans gemensamma projekt. Projektet ska undersöka hur olika undervattenodlingar påverkas av olika förhållanden och hur olika ytor fungerar för olika arter, framför allt alger. Forskningen som sker vid ön Björkskär bidrar till ökad förståelse för hur infrastrukturen i havsvindkraftsparker skulle kunna användas för havsbruk. Detta skulle i sin tur bidra till att öka den biologiska mångfalden i Östersjön och minska övergödningen. Projekt Björkskär får 70 000 euro.

”Makroalger tar effektivt upp näring från havet. I vårt projekt fungerar Östersjöns övergödning som råvara för algodling. Tång skulle i större utsträckning kunna användas som livsmedel eller foderingrediens”, säger Magnus Hanstén som är VD på Nemo Seafarm.

Jordbruket är fortfarande den största källan till kväve och fosfor som orsakar övergödningen av Östersjön. Startupföretaget Oy Lykkan Ab syftar i sitt projekt till att främja regenererande odlingsmetoder och minska näringsutsläppen från jordbruket. Projektet utvärderar odlingsmetodernas inverkan på marken och hur man kan verifiera effekterna. Projektet genomförs med flera försöksgårdar och ett partnerföretag. Oy Lykkan Ab får 70 000 euro från Östersjöprojektet.

”Målet med projektet är att visa att odlingsmetoder kan påverka odlingsmarkens hälsa och samtidigt minska utsläppet av näringsämnen”, säger Lykkans projektkoordinator Lena Korkea-Aho.

Vätgasföretaget P2X Solution som tillverkar elektrobränsle får för andra året i rad finansiering. Östersjöprojektets bidrag på 60 000 euro kommer att användas för att utreda förutsättningarna för elektrobränsleanvändning i hamnområden.

”Den gröna omställningen kommer att göra elektrobränsleproduktion allt vanligare i Östersjöregionen under det här årtiondet. Innan vi kan införa koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten måste vi undersöka infrastrukturen i hamnarna. Vårt projekt undersöker vad som krävs för säker överföring av elektrobränslen och tankning av fartyg. Hamnområdenas skydds- och licensbestämmelser måste utredas. Det är avgörande för att skapa koldioxidsnåla värdekedjor för hamnområden”, säger P2X VD Herkko Plit.

Cirkulär ekonomi, elektrobränslen, havsbruk och jordbruksinnovationer

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år östersjöfrämjande projekt med en rekordstor summa - 615 000 euro. Av detta belopp kommer 270 000 euro att användas för att stödja Östersjöprojektets långvariga samarbetspartners:

Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse, Race For The Baltic, WWF samt Håll Skärgården Rens ”Snygg Beach”-projekt.

Startups och innovationer som fått finansiering eftersträvar lösningar som främjar Östersjöns tillstånd genom till exempel cirkulär ekonomi, elektrobränslen och havsodling.

Emmy Clothing Company Oy driver Finlands största nätbutik för begagnade kläder. De får 30 000 euro från Östersjöprojektet. Företaget är en pionjär inom den cirkulära ekonomin för kläder och bygger digital teknik som gör det enkelt för företag och organisationer att sälja vidare begagnade kläder.

En mer cirkulär klädekonomi tacklar koldioxidutsläppen och förbättrar råvaruanvändningen. Klädindustrin beräknas stå för upp till 10 % av de globala koldioxidutsläppen och textilier är på plats fyra när det kommer till råvaru- och vattenförbrukning.

Över 4 miljoner för Östersjöns väl

Ålandsbankens Östersjöprojekt har sedan starten 2014 stött östersjöfrämjande projekt med 4,4 miljoner euro. Projektet finansierar startupföretag, idéer och aktiviteter vars syfte är att förbättra Östersjöns tillstånd.

Dessa får bidrag från Östersjöprojektet:

BSAG, 85 000 €

Emmy Clothing Company Oy, 30 000 €

Hailia Nordic Oy, 60 000 €

John Nurmisen Säätiö, 80 000 €

Oy Lykkan Ab, 70 000 €

Projekt Björkskär, 70 000 €

P2X Solutions Oy, 60 000 €

Race For The Baltic, 50 000 €

Snygg Beach, 30 000 €

Stiftelsen Skansen, Baltic Sea Science Center, Marint Kunskapscenter, 15 000 €

WWF, 25 000 €

Östersjöfonden, 40 000 €

För mer information, kontakta

Anne-Maria Salonius, Direktör Ålandsbanken Finland
tfn +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Hietala, Marknads- och kommunikationschef, Ålandsbanken Finland,
tfn. +358 40 646 3501, crista.hietala@alandsbanken.fi

  • Ålandsbankens Östersjöprojekt delar ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående
    Pressmeddelanden
    26.04.2023
    Ladda ned pdf