Hoppa till huvudinnehåll
18 jun 2021
Ålandsbanken Blogg

Förtida återbetalning 12.8.2021 av Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2016

Ålandsbanken Abp har enligt lånevillkoren rätt tidigast den 12.8.2021 och därefter årligen på räntebetalningsdagen inlösa i förtid Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2016 (ISIN: FI4000210299), som emitterats 13.6.2016. Banken utnyttjar sin inlösenrätt i samband med nästa räntebetalning och löser in lånet i förtid.

Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2016 återbetalas till fordringsägarna på lånets räntebetalningsdag 12.8.2021.

Mariehamn den 18.6.2021

ÅLANDSBANKEN ABP