Hoppa till huvudinnehåll
31 aug 2020
Ålandsbanken Blogg

Meddelande till fondandelsägare om stadgeändring i Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond

Meddelande till fondandelsägare om stadgeändring i Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond

Ålandsbanken Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat ändra 17 § punkt 7 i fondens stadgar, så att den andel av fondens tillgångar som kan investeras i andra specialplaceringsfonder, alternativa investeringsfonder eller investeringsbolag ökas från 10 % till 20 % av fondens medel, under förutsättning att den fond investeringen görs i också förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab.

De ändrade stadgarna träder i kraft 1.10.2020 och gäller alla fondandelsägare i Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond. Fondandelsägare behöver inte vidta några åtgärder.

Närmare information om ändringen i stadgarna fås på begäran av fondbolaget. De nya stadgarna kan beställas av fondbolaget per telefon 0204-29088. Stadgarna finns även tillgängliga på www.alandsbanken.fi/sv.

Ålandsbanken Fondbolag Ab
Styrelsen