Hoppa till huvudinnehåll
17 feb 2017
Ålandsbanken Blogg

Östersjöprojektets vinnare: Wapulec renar avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen

I år finansierar Östersjöprojektet 9 projekt, som tillsammans får dela på 200 000 euro för Östersjöns bästa. Bland de finansierade projekten finns bland annat foderproduktion baserad på insekter, minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna samt rengöring av fartygsbottnar med minimal miljöbelastning.

-  Tack vare den breda variationen i ansökningarna som vi fått in har vi möjlighet att finansiera flera olika typer av projekt. Det är mycket glädjande och synnerligen nyttigt för Östersjön, säger Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland.

Mängden ansökningar var rekordstor. Av totalt 140 ansökningar valde juryn ut 14 projekt som gick vidare till den publika omröstningen. En viktig del i Östersjöprojektet är att engagera allmänheten. I år röstade närmare 5 000 personer, en ökning med 76 % jämfört med ifjol.

-   Vi är positivt överraskade om hur bra omröstningen aktiverade allmänheten. Det är också intressant att se att juryn och allmänheten lyft fram samma miljöprojekt till de vinnande bidragen, säger Anne-Maria Salonius.

Sedan 1997 har Ålandsbanken delat ut ca 1 500 000 euro till olika miljöprojekt. Under 2015 har banken ytterligare utvecklat arbetet att stödja insatser för Östersjön med både kapital och kunskap genom lanseringen av Östersjöprojektet. Följande projekt får i år dela på totalt 200 000 euro:

Vinnarna av den publika röstningen samt storlek på finansiering:

Placering 1.   Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten       80 000 €
                        Projektet är även Juryns favorit, vilka det fanns två av i år

Placering 2.  Östersjöprojektdagarna i April 2017                                                            1 000 €

Placering 3.  Förbud mot utsläpp av toalettavfall - anskaffning av en sugtömnings-
                      anordning till skärgården                                                                               14 000 €

Juryns favorit (den andra av två)                                                                                              

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna 40 000 €

Övriga finansierade projekt samt storlek på finansiering:

Reningsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning                                                                            33 000 €

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering
av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.           10 000 €

Klimatsmart produktion av proteinfoder                                     15 000 €

Vi vill rädda Östersjön                                                                  1 000 €

Expedition Skärgårdshavet                                                          6 000 €

 

JURY

Karl-Johan Lehtinen, Miljöchef vid NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget),
Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland
Seppo Knuuttila, Specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE),
Lotta Nummelin, VD för Östersjöfonden
Alf Norkko, Professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet.

Tilläggsinformation:

Mera information om de vinnande projekten finns på sidan www.balticseaproject.org/projekt

Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106.