Hoppa till huvudinnehåll
29 aug 2023
Ålandsbanken Blogg

Stadgarna för Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond ändras 30.9.2023

Alandsbanken bostadsfonden 2020

Styrelsen för Ålandsbanken Fondbolag Ab har beslutat att ändra stadgarna för Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond (”Fond”). Samtidigt har terminologin för Fondens stadgar preciserats och strukturen och innehållet har gjorts mer läsvänlig.

Närmare innehåll av ändringarna i Fondens stadgar

De viktigaste ändringarna är:

  1. Begäran om inlösen bör i fortsättningen lämnas in till Ålandsbanken Fondbolag Ab senast sex månader innan önskad inlösendag i stället för tidigare två månader.
  2. Fonden har i fortsättningen möjlighet att utföra transaktioner med Ålandsbanken Fondbolag Ab:s andra alternativa investeringsfonder samt bolag som hör till Ålandsbankenkoncernen.
  3. Teckningssumman kan inte längre erläggas i form av apportegendom.

Finansinspektionen har informerats om ändringarna i Fondens stadgar. De nya stadgarna träder i kraft 30.9.2023 och de berör alla fondandelsägare i Fonden. Fondandelsägarna behöver inte vidta några åtgärder på grund av stadgeändringen. Fondandelsägarna har möjlighet att lösa in sina fondandelar under en extra inlösenperiod, dock senast 29.09.2023.

Ytterligare information fås från Ålandsbanken Fondbolag Ab. De ändrade stadgarna kan beställas per telefon från fondbolaget: 0204 29 088. Stadgarna finns även på www.alandsbanken.fi