Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning av avgifter

I enlighet med betaltjänstlagen får du som kund en årlig redovisning av avgifter och räntor knutna till dina betalkonton. Syftet är att du ska få en bättre överblick av betaltjänster du använt hos oss och de avgifter som du betalat för dem.

Vad är Redovisning av avgifter?

Det är en sammanställning över de avgifter för betaltjänster som du använt och som är kopplade till dina betalkonton. Sammanställningen visar även uppgifter om räntor som erhållits och betalats från kontot.

Varför har jag fått sammanställningen Redovisning av avgifter?

Du får redovisningen på grund av ändringar i betaltjänstlagen som trädde i kraft 2019. Syftet med redovisningen är att ge privatpersoner en bättre överblick av avgifter och räntor för betaltjänster. Redovisningen följer en standardiserad mall som ser likadan ut för alla banker inom EU.

Behöver jag göra något?

Du behöver inte göra något till följd av redovisningen, alla avgifter är redan betalda.

Vad är betalkonto och betaltjänster?

Ett betalkonto kan användas för att göra olika typer av betalningar samt för att ta ut och sätta in kontanter.

Betaltjänster är tjänster eller produkter som gör det möjligt att betala och göra insättningar eller uttag till eller från ett betalkonto.

Vem får redovisningen?

Alla privatpersoner med betalkonton får redovisningen. Om du har betalkonton som du avslutat under föregående år får du redovisningen även för dem.

Du får redovisningen årligen även om du saknar avgifter och räntor för ditt betalkonto. Om du har avtal om digitala tjänster ser du redovisningen på ditt Internetkontor.

Varför får jag fler redovisningar?

Enligt betaltjänstlagen ska redovisning lämnas separat för varje betalkonto. Har du fler betalkonton får du därför fler redovisningar.

Vad gäller för mig som Private Banking-kund?

I redovisningen ser du endast betaltjänster knutna till dina betalkonton.

Avgiften för Private Banking-tjänsten ingår inte i denna redovisning. Avgiften visas istället i rapporten Efterhandsinformation om kostnader och avgifter för investeringstjänster.

Vilka avgifter är med i redovisningen?

Redovisningen avser endast avgifter för betaltjänster knutna till dina betalkonton och inte alla avgifter som du som kund betalar. Avgifter för till exempel bankfack och investeringstjänster redovisas inte.

Hur får jag redovisningen?

Om du har avtal om digitala tjänster visas redovisningen på Internetkontoret. Du hittar den under Din bank > Redovisning av avgifter. Saknar du avtal om digitala tjänster skickas redovisningen till dig per post.

Du får redovisningen en gång per år, separat för varje betalkonto.

Hur får minderåriga redovisningen?

Minderåriga kunder får redovisningen per post.

Hur får jag redovisningen om betalkontot har fler kontoinnehavare?

Om alla kontoinnehavare har digitala tjänster så visas redovisningen för betalkontot för alla kontoinnehavare på Internetkontoret. Om alla kontoinnehavare inte har avtal om digitala tjänster får endast den första registrerade kontoinnehavaren redovisningen per post.

Får jag en redovisning om jag har dispositionsrätt till annans betalkonto?

Om du har avtal om digitala tjänster kan du se redovisningen på ditt Internetkontor även för konton som du har dispositionsrätt till. Det är dock endast kontoinnehavaren som får hem redovisningen per post.

Jag har ett konto som jag inte behöver – hur avslutar jag det?

Har du fått en redovisning för ett konto som du inte längre behöver, så kan du kontakta ditt kontor för att få hjälp med att avsluta det.

Kan jag välja att inte få redovisningen?

Nej, enligt lag är banken skyldig att tillhandahålla redovisningen till dig som kund. Om du vill ha redovisningen digitalt kan du kontakta ditt Ålandsbankenkontor för att ingå avtal om digitala tjänster – då får du redovisningen till ditt Internetkontor i framtiden.

Vart vänder jag mig med frågor?

Har du frågor om redovisningen är du välkommen att kontakta vår Kundservice på +358 (0)204 292 910 eller ditt Ålandsbankenkontor.