Samarbete över gränser

Ett år, 32 500 asylsökande och 140 mottagningscenter. Den aldrig tidigare skådade asylkrisen år 2015 lämnade ett permanent märke i Finlands historia. Detta fenomen, som ofta stämplas negativt, påverkar vårt land även på ett positivt sätt. Bland de många asylsökandena kom också hudratals av experter från olika branscher till Finland, allt från ingenjörer till företagsledare. Den dolda potentialen i dessa utbildade proffs kan dock utnyttjas till förmån för Finland endast genom sysselsättning och omsorgsfull integrering.

För detta ändamål lanserade Hanken & SSE Executive Education integrationsprogrammet Business Lead i juni 2017. Programmet syftar till att främja integrationen av utbildade asylsökande till finska och europeiska näringsliv och att stödja deras sysselsättning. Programmet Business Lead genomförs som en del av Koto SIB-projektet för integration i samarbete med arbets- och näringsministeriet, TE-byråer och Sitra. Även Ålandsbanken deltar i projektet som ett partnerföretag.

De omkring 40 asylsökande som blev utvalda för programmet genomförde två månaders praktik på ett av partnerföretagen. Till Ålandsbankens Business Lead-praktikant valdes syriska Rahaf Alhoush, som anlände till Finland för ett halvt år sedan i sin mans fotspår. Efter en utmanande resa från Syrien till Finland bestämde sig Rahaf omedelbart för att söka in till programmet. Det verkade som en chans hon inte fick missa. Snart fick Rahaf höra att hon hade blivit vald bland över hundra sökande.

En möjlighet att integrera

För Rahaf var praktikplatsen på Ålandsbanken inte bara en möjlighet att integrera sig i det finska samhället, utan också ett sätt att fortsätta göra karriär inom banksektorn. Rahaf, utexaminerad från Handelshögskolan i Damaskus, hade arbetat inom banksektorn i Syrien redan i åtta år och avancerat till en ledarposition. Skillnaderna mellan den finska och syriska arbetskulturen dök dock omedelbart upp: ”I Syrien är kontroll och hierarki i nyckelposition, men i Finland är företagsstrukturen mera öppen. I Syrien serverar man chefen kaffet medan i Finland kokar chefen sitt eget kaffe.”

Rahaf anser att den två månader långa Business Lead-praktiken på Ålandsbanken har varit en utmärkt upplevelse och den har hjälpt mycket i anpassningen till det finska samhället. Hon har fått en särskilt bra bild av den finska företagskulturen: ”I Finland är förtroendet för de anställda högt och man vågar ge dem ansvar.” Rahaf berömmer också den allmänna positiva stämningen på Ålandsbanken, människorna är vänliga och alltid redo att hjälpa till.

Målmedveten

Efter praktiken tänker Rahaf söka jobb i Finland, i synnerhet inom banksektorn och nu med ännu mera tillit. En annan målsättning för denna målmedvetna kvinna är att lära sig finska. Hon började öva sig via videon på YouTube redan i Syrien innan hon sökte asyl. ”Språket är nyckeln till kulturen. Genom att lära mig det finska språket visar jag också min tacksamhet för detta land”, berättar Rahaf. Detta ambitiösa mål är också ett utmärkt nästa steg efter integrationsprogrammet, Business Lead 2017 är ju en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum.

Text: Linnea Erkamo

Artikel från tidningen Ålandsbanking nr 2/2017 (publicerad 20.12.2017)

Vi ser fram emot att träffa dig för att se hur vi kan hjälpa dig och din familj i livets alla skeden.

Ja tack, jag vill ha mer information om vad Ålandsbanken kan erbjuda mig!