Hoppa till huvudinnehåll

Ett friskare hav med Östersjöprojektet

Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Ålandsbanken har hittills stöttat viktiga projekt med cirka 3,8 miljoner euro.
Ostersjon

Under 2022 finansierade vi bland annat ett projekt som undersöker möjligheterna att använda grön vätgas för sjöfart. Sammanlagt beviljades stöd på 550000 euro för elva olika projekt. Den största enskilda finansieringen gick till föreningen Avoin för vidareutveckling av en kartapplikation för hållbar markanvändning. Syftet är att göra det enklare för markägare att skydda Östersjön och hitta sätt att bekämpa klimatförändringen.

Den näst största finansieringen gick till P2X Solutions, ett företag som är specialiserat på produktion av grön vätgas. Energiproduktionen är i ett brytningsskede. Utsläppsfri energi är en viktig faktor för att mildra klimatförändringen. Om sjöfarten i Östersjön kunde använda utsläppsfri energi skulle det innebära en lättnad för Östersjön.

Projekten som Ålandsbanken stöttat genom Östersjöprojektet uppmärksammas och belönas också av andra aktörer. Företagen P2X Solutions och Solar Foods, som båda har fått finansiering ur Östersjöprojektet, valdes i september 2022 ut av Europeiska kommissionen för att delta i den nya europeiska värdekedjan för vätebaserad ekonomi som ska påskynda produktionen av rent väte och utvecklandet av nya användningsområden för väte. P2X förbereder för närvarande en produktionsanläggning för grönt väte och syntetiskt metan i Harjavalta, sydost om Björneborg.

Solar Foods producerar protein ur luften genom att använda koldioxid och förnybar elektricitet. Företagets demonstrationsanläggning Factory 1 är under uppbyggnad. Det blir den första demonstrationsanläggningen i industriell skala att använda ny teknologi för att producera väte, vilket används i processen.

Nordiska rådets miljöpris 2022 gick till Mariehamns stad för Nabbens våtmark, som även det förverkligades genom finansiering från bland annat Östersjöprojektet. Projekten kring Nabbens våtmark har haft en central roll i att förbättra vattenkvaliteten kring Mariehamn och även Östersjön i stort.

– Vi är stolta över att projekt som har finansierats av Östersjöprojektet får prestigefyllda erkännanden. Det visar att vi tillsammans kan påverka och förbättra saker, säger Anne-Maria Salonius som är chef för Ålandsbanken Finland.

– Det är precis vad Östersjöprojektet handlar om: idéer som i bästa fall kan växa, inspirera till nya projekt, knyta an till varandra och i slutändan bidra till ett friskare Östersjön.