Hoppa till huvudinnehåll

Peter Wiklöf, vd på Ålandsbanken – ett framgångsrikt år med förändrade verksamhetsförutsättningar

Året i siffror

Rörelseresultat

46,1

m€
-6.0 % (49,2)

Resultatet per aktie

2,37

-7 % (2,55)

Avkastning på eget kapital

12,8

%
-1,2 % (14,0)

Kärnintäkter*

170,1

m€
3 % (165,7)

Aktivt förvaltat kapital

8 637

m€
-12 % (9 826)

Kärnprimärkapitalrelation

12,0

%
- 0,1% (12,1)

*räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter

Alla nyckeltal hittar du i vår finansiella rapport

Läs mer

Viktiga händelser och milstolpar 2022

Läs mer här

Övergripande mål och utfall 2022

Läs mer här

Att våga gå sin egen väg

Hållbarhet

Ålandsbankens hållbarhetsstrategi. Vårt engagemang och våra insatser fokuserar på fyra områden

Läs mer

Östersjöprojektet 2022

Ett friskare hav med Östersjöprojektet

Läs mer

Lars Söderfjell, Aktiechef på Ålandsbanken Fondbolag – ett ovanligt år med många stora överraskningar

Ladda ner innehåll

Arsredovisning 2022
Ladda ned
Ta bort all val

Om Ålandsbanken

Koncernstruktur

Året 2022 i korthet

Vd har ordet

Att våga gå sin egen väg

Ett friskare hav med Östersjöprojektet

Övergripande mål och utfall

Private Banking

Premium Banking

Partnersamarbeten

IT

Koncernstaber

Hållbarhet i Ålandsbanken och året i korthet

Ålandsbankens hållbarhetsstrategi

Våra globala åtaganden

Vår hållbarhetsstyrning

Vår klimatsstrategi

Ålandsbankens väsentlighetsanalys

Vårt bidrag till FN:s globala målsättningar

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfull kreditgivning

Socialt ansvar

Miljöansvar

Affärsetik, brottsbekämpning och informationssäkerhet

Vad EU:s regelverk innebär för oss

Styrning och hantering av klimatrelaterade risker

Styrelsens verksamhetsberättelse

Aktiefakta

Koncernens finansiella rapporter

Noter till koncernens finansiella rapporter

Moderbolagets finansiella rapporter

Noter till moderbolagets finansiella rapporter

Noter till Ålandsbankens hållbarhet

Förslag till vinstdisposition

Revisionsberättelse

Femårsöversikt

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen

Verkställande ledning