Hoppa till huvudinnehåll

Viktiga händelser och milstolpar 2022

Kvartal 1​

 • Den 4 januari 2022 tecknade finländska POP Banken ett samarbetsavtal med Crosskey om förnyelse av bankens kärnbankssystem. POP Banken förväntas införa det under 2025.​​
 • Den 14 februari överlät Ålandsbanken merparten av sina svenska bolån och därtill hörande emitterade säkerställda obligationer till hypoteksbolaget Borgo AB. Transaktionen gav en positiv engångseffekt i Ålandsbankens resultaträkning på 9,8 miljoner euro.​​
 • På bolagsstämman den 30 mars 2022 beslöts att i dividend för verksamhetsåret 2021 utbetala 2,00 euro per aktie (1,55 euro i ordinarie dividend samt 0,45 euro i tilläggsdividend). Bolagsstämman valde även Mirel Leino-Haltia till ny styrelsemedlem.​

Kvartal 2​

 • Ålandsbankens styrelse beslöt om ett aktiespararprogram för koncernens alla anställda. ​
  De anställda kan spara upp till fem procent av sin månadslön under ett års tid, för att varje halvår teckna B-aktier i en riktad emission.​
  Tre år efter varje emission delar Ålandsbanken ut en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats till dem som fortsättningsvis är anställda inom koncernen och äger de emitterade aktierna.​​
 • Tillsammans med våra kunder fortsätter engagemanget för ett renare Östersjön. Östersjöprojektet bidrog 2022 med 550 000 euro till olika projekt som främjar Östersjöns tillstånd.​

Kvartal 3​

 • Ratinginstitutet Standard & Poor’s höjde kreditbetyget för långfristig upplåning till BBB+ från BBB för Ålandsbanken. Framtidsutsikterna är stabila. Samtidigt bekräftades kreditbetyget A-2 för kortfristig upplåning. Bakgrunden till det höjda kreditbetyget var Ålandsbankens höga förmåga att generera vinst, samtidigt som kapitalbehovet minskar genom den initierade och pågående flytten av den svenska bolåneaffären till Borgo. ​

Kvartal 4​

 • För andra året i rad utsågs Ålandsbanken till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas undersökning, Private Banking 2022 Finland.