Aktuell information om coronavirusets påverkan på bankärenden

Här samlar vi aktuell information om hur coronaviruset påverkar bankärenden. Vi följer utvecklingen och uppdaterar sidan löpande.

18 juni 2020
|

Här samlar vi aktuell information om hur coronaviruset påverkar bankärenden. Vi följer utvecklingen och uppdaterar sidan löpande.


Aktuell information om coronavirusets påverkan på bankärenden


Du är välkommen att besöka våra kontor. Vi följer fortsättningsvis myndigheternas instruktioner och rekommendationer för att minimera smittorisken för såväl kunder som personal. Vi önskar därför att du inte besöker våra kontor om du har förkylnings- eller influensasymptom och att du håller avstånd enligt rekommendationerna.


En stor del av bankärenden kan skötas per telefon och du kan gärna ringa kontoret för att höra om ditt ärende kräver ett besök eller om det går att sköta under samtalet. Våra telefonnummer finns längre ner på sidan.


Låne- och placeringsärenden sköter vi huvudsakligen per telefon. Vi ber dig vänligen kontakta din kundansvariga.


I våra digitala kanaler kan du fortsättningsvis sköta dina ärenden tryggt och smidigt, när det passar dig bäst.


Från och med måndag 22.6.2020 återgår vi till normala öppethållningstider gällande dagligbanksärenden.


Om du tillhör en riskgrupp är du välkommen att ringa oss och boka tid för att undvika att vänta i våra kundutrymmen.


Våra telefonnummer
Helsingfors dagligbank, 020 429 3640
Tammerfors, 020 429 3200
Vasa, 020 429 3311
Åbo, 020 429 3133
Pargas, 020 429 3151


Observera att det kan förekomma förseningar i Ålandsbankens postförsändelser till följd av begränsad transportkapacitet, samt att det är stopp i postgången till vissa länder.Läs mer på Åland Posts webbplats.