Siirry pääsisältöön

Ajankohtaiset rahastoluokitukset

Täällä näet Morningstarin rahastoillemme antamat luokitukset, www.morningstar.fi

Morningstar perustettiin vuonna 1984 Chicagossa Yhdysvalloissa. Tavoitteena oli antaa sijoittajille mahdollisuus vertailla rahastoja tarkasti: siten, että historiallinen tuotto oli oikaistu riski- ja kustannuseroilla. Menetelmää on kehitetty jatkuvasti. Nykyinen menetelmä otettiin käyttöön vuonna 2001, ja myös sitä kehitetään edelleen. Rahastojen luokitukset ratkaistaan objektiivisella matemaattisella laskennalla, joka perustuu rahastojen kuukausittaisiin tuottoihin. Subjektiivisia käsityksiä rahastoista, rahastoyhtiöistä tai salkunhoitajista ei huomioida. Vertailtavien kategorioiden määrä on kasvanut vähitellen ja on nyt yli 170. Samaa menetelmää sovelletaan koko maailmassa.

Rahastojen analyysi pohjautuu kolmeen perustekijään, jotka ovat

 • historiallinen tuotto

 • riskit ja

 • kulut.

Morningstar Rating -luokituksen avaintekijät:

 • luokitus tehdään mahdollisimman pitkälle kategorioissa, joiden rahastoilla on sama sijoitussuuntaus

 • kaikki kulut otetaan huomioon

 • rahaston riskioikaistu tuotto eri ajanjaksoilla (katso alla).

Kaikki rahastot eivät kuitenkaan voi saada luokitusta. Esimerkiksi seuraavat tekijät voivat olla syitä siihen, ettei rahasto saa Morningstar-luokitusta:

 • rahaston perustamisesta on alle kolme vuotta

 • Morningstar ei ole saanut riittävästi tietoa tietokantaansa, jotta rahasto voitaisiin sijoittaa tiettyyn kategoriaan

 • rahaston sijoitussuuntaus on muuttunut kokonaan, joten rahaston historialliset tulokset eivät ole enää oleellisia

 • saman suuntauksen rahastoja on aivan liian vähän.

Morningstar-luokitus lasketaan rahastojen toiminnassaoloajan mukaisesti perustuen riskioikaistuun tuottoon rahastojen

 • 36 viime kuukaudelta

 • 60 viime kuukaudelta ja

 • 120 viime kuukaudelta.

Lisäksi lasketaan kokonaisluokitus, joka on näiden kolmen ajanjakson Morningstar Rating ‑luokituksen painotettu keskiarvo.