Siirry pääsisältöön

Ålandsbanken Vastuudebentuurilaina 1/2017

Merkintäaika 19.6.2017–18.8.2017

Liikkeeseenlaskija:Ålandsbanken Abp
Laina-aika:20 vuotta ja 2 kuukautta (mahdollisuus ennenaikaiseen takaisinmaksuun 18.8.2022 ja sen jälkeen vuosittain koronmaksupäivänä).
Korko:Kiinteä vuotuinen korko 3,75 %.
Koron maksu:Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen, ensimmäisen kerran 18.8.2018.
Takaisinmaksupäivä:Pääoma maksetaan takaisin 18.8.2037.
Ennenaikainen takaisinmaksu:Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, Finanssivalvonnan luvalla, maksaa laina takaisin ennenaikaisesti aikaisintaan 18.8.2022.
Littera:1 000 euroa
Minimimerkintä:1 000 euroa
Emissiokurssi:Kiinteä, 100 %
Liikkeeseenlaskupäivä:19.6.2017
Vakuus:Vastuudebentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Ålandsbankenin muilla sitoumuksilla.
Merkintäpalkkio:Ei merkintäpalkkiota.
HUOM! Erityisiä riskejäVastuudebentuurilaina luetaan Ålandsbankenin toissijaiseen pääomaan (Tier 2) ja lainaehdot sisältävät tämän takia lausekkeen siitä, että lainan pääomasta alaskirjataan pysyvästi 50 %, mikäli Ålandsbankenin (tai sen konsernin) ydinpääoman osuus (CET1) alittaa 7 % (31.3.2017 CET1 oli 11,9 %). Siinä tapauksessa sijoittaja menettää 50 % sijoittamastaan pääomasta sekä kertyneet ja maksamattomat korot.

Mikä Vastuudebentuurilaina on?

Debentuurilaina on joukkovelkakirjalaina, jolla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla.
Vastuudebentuurilainaan liittyy muun muassa liikkeeseenlaskijariski ja likviditeettiriski. Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa sitä, että debentuurilainan takaisinmaksu on riippuvainen Ålandsbankenin kyvystä täyttää taloudelliset velvoitteensa takaisinmaksupäivänä. Mikäli Ålandsbanken tulisi maksukyvyttömäksi, sijoittaja saattaa menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Likviditeettiriski tarkoittaa sitä, että lainaa ei voi myydä tai ostaa tiettynä ajankohtana. Lue lisää riskeistä esitteestä.

Lue lisää

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sinun tulee tutustua huolella Ålandsbanken Vastuudebentuurilainasta 1/2017 laadittuun esitteeseen ja siihen sisällytettyihin asiakirjoihin.

Luettelo viitatuista asiakirjoista:

Täydennys:

Muuta: