Siirry pääsisältöön
10 heinäkuuta 2015
Lehdistötiedotteet

Ålandsbankenin osavuosikatsauksissa uusi segmenttijako​

Ålandsbankenin osavuosikatsauksissa uusi segmenttijako

Ålandsbanken muuttaa segmenttiraportointiaan kaudelta tammikuu-kesäkuu 2015 julkistettavasta osavuosikatsauksesta alkaen. Kyseinen osavuosikatsaus julkistetaan 24. heinäkuuta 2015. Raportointi muuttuu organisaatiossa tehtyjen muutosten johdosta.

Raportoitavat uudet segmentit ovat:

 • Private Banking, joka käsittää Private Banking -toiminnan Ahvenanmaalla, Manner-Suomessa ja Ruotsissa.
 • Premium Banking, joka käsittää kaikkien asiakassegmenttien toiminnan, lukuun ottamatta Private Banking -toimintaa Ahvenanmaalla, Manner-Suomessa ja Ruotsissa.
 • Varainhoito, joka käsittää konsernin uuden varainhoito-organisaation Suomessa ja Ruotsissa, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy mukaan lukien. Varainhoito vastaa Ålandsbankenin omien rahastojen varainhoidosta, hallinnoinnista ja myyntituesta, täyden valtakirjan varainhoidosta ja konsultatiivisesta varainhoidosta. Varainhoito on tukiorganisaatio Private Banking- ja Premium Banking -toiminnalle, jotka ovat suorassa asiakasvastuussa. Varainhoidolla on kuitenkin oma asiakasvastuu tietyistä suurehkoista institutionaalisista asiakkaista, rahastokaupankäyntipaikoista ja vakuutusedustajista.
 • IT, joka käsittää tytäryhtiön Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n (S-Crosskey Ab mukaan lukien), joka kehittää ja tarjoaa IT-ratkaisuja pankki-, kortti- ja arvopaperipalveluja varten sekä asiakastapaamisten hoitamiseen sähköisten kanavien kautta.
 • Konsernitoiminnot & Muut, joka käsittää kaikki keskitetyt konsernitoiminnot, Treasury mukaan lukien, sekä tytäryhtiön Ab Compass Card Oy Ltd, joka kehittää ja tarjoaa maksu- ja luottokortteihin liittyviä palveluja.

Alla esitetään uuden segmenttijaon mukaiset luvut koskien koko vuotta 2014. Segmenttiraportointi heijastaa konsernin johdon saamaa informaatiota.

Konserni

1.1 - 31.12.2014

miljoonaa euroa

Private
Banking

Premium
Banking

Varain­hoito

IT

Konserni­toiminnot & Muut

Eliminoinnit

Yhteensä

Korkokate

23,5

23,6

0,1

-0,1

1,9

0,3

49,3

Palkkiotuotot, netto

23,7

10,2

10,9

-0,1

1,4

0,0

46,2

Rahoituserien nettotuotto

0,4

0,7

0,1

0,0

5,7

-0,1

6,8

IT-tuotot

0,0

0,0

0,0

30,7

0,0

-13,3

17,3

Muut tuotot

0,2

0,1

0,1

0,1

0,5

0,0

1,0

Tuotot yhteensä

47,8

34,7

11,2

30,5

9,5

-13,1

120,6

Henkilöstökulut

-11,0

-7,2

-4,7

-14,0

-15,6

0,0

-52,5

Muut kulut

-6,3

-6,4

-2,3

-10,1

-22,4

12,8

-34,7

Poistot

-0,2

-0,8

0,0

-3,8

-5,5

2,1

-8,2

Sisäinen kustannustenjako

-15,9

-18,5

-1,9

0,0

36,3

0,0

0,0

Kertaluonteiset erät

0,0

-0,5

-0,2

0,0

-0,2

-0,1

-1,0

Kulut yhteensä

-33,4

-33,5

-9,1

-27,8

-7,5

14,8

-96,4

Tulos ennen arvonalentumis­tappioita

14,5

1,2

2,1

2,7

1,9

1,7

24,2

Arvonalentumis­tappiot luotoista ja muista sitoumuksista

-0,4

-1,2

0,0

0,0

-0,3

0,0

-1,8

Liiketulos

14,1

0,1

2,1

2,7

1,7

1,7

22,4

Tuloverot

-2,9

0,0

-0,4

-0,5

-0,9

0,0

-4,8

Määräysvallattomien omistajien osuus

0,0

0,0

-1,3

0,0

-0,2

0,0

-1,5

Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

11,2

0,1

0,4

2,2

0,6

1,7

16,1

Liiketoimintavolyymit, vuoden 2014 lopussa

Antolainaus yleisölle

1 475

1 840

0

0

44

-16

3 343

Ottolainaus yleisöltä

1 220

1 081

7

0

89

-6

2 391

Sijoitusvolyymi 1)

4 733

738

3 262

0

6

-2 427

6 312

Riskin määrä

661

603

12

36

243

0

1 554

Allokoitu oma pääoma

82

83

1

9

19

0

194

Tunnusluvut

Oman pääoman tuotto (ROE), %

15,0

0,1

23,8

15,7

8,7

Kulu/tuotto-suhdeluku

0,70

0,96

0,81

0,91

0,80

0,80

Yli 90 pv erääntyneiden saamisten osuus, brutto %

0,12

1,45

2,28

0,88

Luottotappiotaso, %

0,03

0,06

0,52

0,06

Antolainaus / Ottolainaus, %

121

170

49

140

Kokopäivätoimia, keskimäärin 2)

109

118

20

197

195

639

 • Sijoitusvolyymi käsittää aktiivisesti hallinnoidun pääoman (joka koostuu omista rahastoista, täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevasta pääomasta) sekä muun arvopaperivolyymin ilman varainhoitosopimusta, välitetty vakuutuspääoma mukaan lukien.

2) Kokopäivätoimien määrä määriteltynä työllisyysasteena lukuun ottamatta vanhempainlomalla ja pitkäaikaissairauslomalla olevaa henkilökuntaa.

Lisätietoja:
Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, Ålandsbanken Abp, puhelin +358 40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  10.07.2015
  Lataa pdf