Ålandsbanken vie uudelleenjärjestelysuunnitelmansa Ruotsissa loppuun; yhtiön myynnin toteutuminen tuo 6 miljoonan euron myyntivoiton

26 syyskuuta 2012
|