OSAKEPÄÄOMAN
KOROTUS
VAIHDETTAVIEN
VELKAKIRJOJEN
OSAKKEIKSI VAIHDON JOHDOSTA

17 marraskuuta 2004
|